Göteborgs universitet
Bild
Plattor i olika färger
Foto: Andrew Ridley
Länkstig

Rektorsutbildningens seminarieserie

Läser du eller har du läst en av Göteborgs universitets rektorsutbildningar? Eller är du huvudmannarepresentant med deltagare i programmet? Då är du välkommen till vår seminarieserie inom rektorsutbildningens nätverk.

Rektorsutbildningens seminarieserie riktar sig till dem som deltar i eller har avslutat en av våra rektorsutbildningar samt till huvudmannarepresentanter. Seminarieserien syftar till att gemensamt ta del av ny och spännande forskning med betydelse för förskola och skola, samt till ömsesidigt utbyte som kan berika oss alla. Vi använder oss av digitala träffar för att möjliggöra deltagande för så många som möjligt.

Vårens tema: Att leda och ansvara för demokratiuppdraget

Att främja och stärka demokratiuppdraget i skolan och förebygga våldsbejakande extremism och rasism

Seminarietillfället behandlar hur rektor kan agera för att främja och stärka demokratiarbetet i skolan. Christer Mattsson verkar både nationellt och internationellt med frågor som berör förebyggande av våldsbejakande extremism, motverkande av rasism samt undervisning om Förintelsen. Han och några kollegor kommer i dagarna ut med en bok: En resa till hjärtelandet som är baserad på en vetenskaplig studie av hur rasism och nazism reproduceras i Sverige.

Gäst: Christer Mattsson universitetslektor vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Digital träff, 7 februari 2024, kl 15.00-16.30
-------------------------------------------------------------------------------------------

Fostran för demokrati? Utbildningens syfte, elevers delaktighet och pedagogisk ledning för en livskraftig demokrati.

Den svenska skolans uppdrag är att utbilda demokratiska samhällsmedborgare. Ett påtagligt demokrati- och utbildningsproblem i dagens skola och samhälle är dock att barn och unga ofta utesluts från beslutsfattande processer och inte räknas som demokratiska deltagare. Hur kan detta komma sig och vad krävs för att vända detta?

Föreläsningen bygger på Eriks mångåriga forskning om barn och ungas politiskt demokratiska delaktighet i offentliga sammanhang så som barn- och ungdomspolitik, elev- och skoldemokrati och skolförbättringsarbete. Med utgångspunkt i att elevers delaktighet (enligt konventionen om barnets rättigheter, svensk skollag och läroplaner) ska vara bärande i utbildningen behandlar Erik följande tre frågor:

  • Varför är det angeläget att utbildningen i skolan inte bara möjliggör lärande om demokrati utan också bedrivs som demokrati?
  • Vad ställer uppdraget för krav på mig som pedagogisk ledare och mitt (demokratiska) förhållningssätt till eleverna?
  • Hur kan elevers delaktighet förstås och bli en demokratisk kraft i utbildningen och för ett livskraftigt demokratiskt samhälle?

Gäst: Erik Andersson, docent på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Digital träff, 10 april 2024, kl 15.00-16.30

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vårterminens tredje seminarietillfälle har blivit inställt. Vi återkommer till hösten med ett nytt spännande tema och nya föreläsningar!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Upplägg för träffarna:

  • Rektorsutbildningen hälsar välkomna och presenterar vad som är på gång
  • De inbjudna gästerna talar ca. 1h blandat med samtal i mindre grupper
  • Rektorsutbildningen summerar eftermiddagen

Vill du även fortsättningsvis få inbjudningar från oss?

Om du även fortsättningsvis vill få information och inbjudningar från oss inom rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet bjuder vi in dig att bli del av vårt nätverk. Genom att behålla kontakten med oss, kan du ta del av ny forskning, fortsätta ditt livslånga lärande och utveckla givande samarbeten.

 

Du som är alumn eller huvudman kommer att:

  • Bli inbjuden till inspirerande föreläsningar i vår seminarieserie och till kommande konferenser
  • Ha möjlighet att, som deltagare som genomgått Rektorsprogrammet och/eller Fortbildning för rektorer, anmäla dig till alumnträffar
  • Få e-nyhetsbrev med senaste nytt om föreläsningar, aktuell forskning, kompetensutveckling och utbildning

Skicka ett mejl till rektorsutbildning@ped.gu.se om du har några frågor angående seminarieserien eller alumnverksamheten.