Göteborgs universitet
Bild
Plattor i olika färger
Foto: Andrew Ridley
Länkstig

Rektorsutbildningens seminarieserie

Läser du eller har du läst en av Göteborgs universitet rektorsutbildningar? Eller är du huvudmannarepresentant med deltagare i programmet? Då är du välkommen till vår seminarieserie inom rektorsutbildningens nätverk.

Rektorsutbildningens seminarieserie riktar sig till dem som deltar i eller har avslutat en av våra rektorsutbildningar samt till huvudmannarepresentanter. Seminarieserien syftar till att gemensamt ta del av ny och spännande forskning med betydelse för förskola och skola, samt till ömsesidigt utbyte som kan berika oss alla. Vi använder oss av digitala träffar för att möjliggöra deltagande för så många som möjligt.

  Höstens tema: Barns och elevers perspektiv, delaktighet och rätt till lärande

  Bris om samtal med barn

  Bris tar varje år emot över 40 000 samtal med barn och unga om viktiga och svåra saker i livet. Många av samtalen till Bris berör skolan och de vuxna som finns där. Ofta handlar kontakten om att skolan upplevs som otrygg eller ger orsak till oro och stress. Samtalen handlar också om att de vuxna som finns i skolan kan vara ett stöd, som kan lyssna och förstå. Catarina Nylund är kurator och utbildare på Bris med stor erfarenhet av samtal med barn och unga. David Sandberg Hjelm är strategisk utvecklare på Bris och arbetar bland annat med barnrätt. Seminariet kommer ta upp teman om samtal, barnsyn, barns upplevelser kring skolan och att vara en viktig vuxen. All verksamhet på Bris utgår från barnkonventionen och barnsynen i den, vilket också ligger som en grund under seminariet. 

  Digital träff, 19 september 2022, kl. 15.00-16.30

  Anmälan till seminariet den 19 september 2022 >>
  -------------------------------------------------------------------------------------------

  SPSM om delaktighet – ett arbetssätt i skolan

  Delaktighet, i motsats till utanförskap, är något som generellt främjar välmående. Sambandet mellan upplevd delaktighet, välmående och lärande är sedan en tid väl etablerat. Skollagen, barnkonventionen, forskning och olika studier pekar på betydelsen av barns delaktighet, både när det gäller måluppfyllelsen i skolan, rätten till inflytande och elevernas hälsa.
  Skolinspektionens granskning visar att delaktigheten för elever med funktionsnedsättning i skolan brister. SPSM kommer presentera stödmaterialet "Delaktighet ett arbetssätt i skolan" som ger stöd i hur skolor kan arbeta med att upptäcka brister och hur vi kan främja elevers delaktighet i skolan.
  Mona Tafvelin och Jennie Reithner har en lång erfarenhet som lärare och specialpedagoger, är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och är även sakkunniga inom tillgänglighet samt delaktighet. Mona och Jennie stödjer huvudmän, skolor och förskolor i deras arbete med tillgänglighet och delaktighet.

  Digital träff, 26 oktober 2022, kl. 15.00-16.30
  -------------------------------------------------------------------------------------------

  Barns rätt att vara ”någon att räkna med” både matematiskt och socialt

  Ann-Charlotte Lindgren är fil.lic. i specialpedagogik och universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon är bl.a. verksam i utbildningen av specialpedagoger och förskollärare, liksom inom olika uppdrag kring skolutveckling i förskola och skola. Hennes huvudintresse är riktat mot systematiskt kvalitetsarbete och hur pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg för att utveckla en inkluderande verksamhet. I seminariet presenterar Ann-Charlotte delar av sin forskning med fokus på systematiskt kvalitetsarbete i förskolan samt relaterar det till inkluderande matematikdidaktik. Sambandet mellan matematik, lek och språk synliggörs och diskuteras.

  Digital träff, 24 november 2022, kl. 15.00-16.30
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Upplägg för träffarna:

  • Rektorsutbildningen hälsar välkomna och presenterar vad som är på gång
  • De inbjudna gästerna talar ca. 1h blandat med samtal i mindre grupper
  • Rektorsutbildningen summerar eftermiddagen

  Vill du även fortsättningsvis få inbjudningar från oss?

  Om du även fortsättningsvis vill få information och inbjudningar från oss inom rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet bjuder vi in dig att bli del av vårt nätverk. Genom att behålla kontakten med oss, kan du ta del av ny forskning, fortsätta ditt livslånga lärande och utveckla givande samarbeten.

   

  Du som är alumn eller huvudman kommer att:

  • Bli inbjuden till inspirerande föreläsningar i vår seminarieserie och till kommande konferenser
  • Ha möjlighet att, som deltagare som genomgått Rektorsprogrammet och/eller Fortbildning för rektorer, anmäla dig till alumnträffar
  • Få e-nyhetsbrev med senaste nytt om föreläsningar, aktuell forskning, kompetensutveckling och utbildning

  Skicka ett mejl till rektorsutbildning@ped.gu.se om du har några frågor angående seminarieserien eller alumnverksamheten.