Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Forskarskolan ASSESS

Bild
Forskarskolan ASSESS
Länkstig

ASSESS är en forskarskola med inriktning mot kunskapsmätningar inom utbildningssystem (eng. akronym ASSESS). Forskarskolan är ett samarbete mellan tre lärosäten; Göteborg, Uppsala och Stockholms universitet. ASSESS syfte är att stärka forskningskompetens och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet inom lärarutbildningarna.

Bedömning är ett brett fält och inbegriper såväl kunskaper om olika ämneskunskaper som hur man observerar, bedömer och mäter desamma. Inom bedömningsområdet är kunskapsmätningar en central del som handlar om bedömning och utvärdering av kunskaper och färdigheter. Forskarskolan fokuserar på att utveckla kvantitativ forskningskompetens för kritisk granskning och fördjupade analyser av nationella och internationella kunskapsmätningar. En målsättning är att bättre utnyttja befintliga kunskapsmätningar och utvärderingar för angelägna utbildningsvetenskapliga frågeställningar. Forskarskolan omfattar nio doktorander som på olika sätt är knytna till lärarutbildningarna vid de samarbetande lärosätena.

Doktorandutlysningar

ASSESS forskarskola har blivit beviljat medel av Vetenskapsrådet för en ny omgång av 9 doktorander som ska anställas i januari 2022. Av dessa 9 doktorander kommer 4 att anställas på Göteborgs universitet, 3 på Uppsala universitet och 2 på Stockholms universitet. Utlysningen öppnar den 19 augusti och stänger den 1 oktober och ansökan görs på respektive lärosäte. 

Utlysningarna är nu stängda.