Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet för utbildningsledarskap

Kollegiet för utbildningsledarskap är ett forum för och om ledare med olika typer av utbildningsuppdrag. Här samlas forskare från flera ämnen, ledare och lärare från olika verksamheter och andra intresserade av utbildningsledarskap. Innehållet kan röra exempelvis ledarskapet i den ”lärande organisationen” eller hur det så kallade ”mellanledarskapet” kommer till uttryck.

Seminarier

25 april 2024: Elevers delaktighet i skol- och undervisningsutveckling

Välkommen till en föreläsning och efterföljande workshop med Erik Andersson, som leder ett forskningsprojekt i samarbete med ett antal grundskolor och förskolor inom Örebro län.

Läs mer på evenemangssidan >>