Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet för utbildningsledarskap

Kollegiet för utbildningsledarskap är ett forum för och om ledare med olika typer av utbildningsuppdrag. Här samlas forskare från flera ämnen, ledare och lärare från olika verksamheter och andra intresserade av utbildningsledarskap. Innehållet kan röra exempelvis ledarskapet i den ”lärande organisationen” eller hur det så kallade ”mellanledarskapet” kommer till uttryck. Vi träffas cirka två gånger per termin mellan 16.00 och 17.30 på Pedagogen och lyssnar på en inbjuden föreläsare för att sedan samtala kring de frågor som väcks. Kollegiet har en nära koppling till Rektorsprogrammet och Masterprogrammet i utbildningsledarskap. Vill du fortlöpande ha information och inbjudan till kollegiet? Sätt upp dig på sändlistan genom att kontakta Stina Jerdborg.

Program hösten 2021

 

15 september 2021

Vetenskapligt görande i förskola och grundskola

Helena Sagar är lektor i Kungsbacka kommun och vetenskaplig ledare för FLIS - forskande lektorer i skolan.

Förvaltningen för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun har under flera år arbetat strategiskt för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med egna lektorer och samarbete med akademin skapas vetenskapligt görande för skolutveckling med barnens och elevernas lärande och välmående i fokus. Helena kommer att berätta mer om detta arbete i egenskap av vetenskaplig ledare och samordnare för gruppen FLIS - forskande lektorer i skolan. Alla lektorer och samverkansdoktorander som ingår i FLIS har kombinationstjänster där de bedriver undervisning, forskning och är vetenskapligt stöd i förvaltningens utvecklingsprocesser. FLIS fångar upp verksamhetens behov av vetenskapligt stöd genom en nära samverkan med verksamhetschefer och förvaltningsledning.

Helena är legitimerad lärare i NO-ämnena och teknik och undervisar på Kullaviksskolans högstadium. Hon är också Fil Dr i naturvetenskap med inriktning mot undervisning.

 

15 september 2021 16.00 - 17.30 via länk

MeetingURL: https://gu-se.zoom.us/j/66063909155?pwd=V3ZVMHd2SVpMb1B5cDVSVXRUVGtqdz09&from=addon 

Meeting ID: 660 6390 9155                   Passcode: Kontakta Stina Jerdborg för att få lösenordet

 

Varmt välkomna hälsar Stina Jerdborg, sekreterare och Ulf Blossing, ordförande

Välkomna till kollegiets sida: Kollegiet för utbildningsledarskap

 

24 november 2021

Systems Thinking – Roller, relationer och kommunikationens betydelse för framgångsrikt skolledarskap

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och avdelningschef för Centrum för Skolledarutveckling vid Umeå universitet.

Vad som förväntas av rektorer skiftar över tid och beroende på kontext. I den här föreläsningen sätts fokus på förväntningar och tolkning av olika roller och uppdrag i skolans styrkedja samt hur dessa kommunicerar och samspelar med varandra.

Helenes forskningsintresse innefattar forskning om kommunikation och samspel i styrkedjan samt ledarskapet betydelse i relation till organisationers måluppfyllelse och kvalitet.

24 november 2021 16.00 - 17.30 via länk

Meeting URL: https://gu-se.zoom.us/j/65041558271?pwd=NDc1cmxmaU9tT0Q3ZW4xT1R4bGN2UT09&from=addon 

Meeting ID: 650 4155 8271          Passcode: Kontakta Stina Jerdborg för att få lösenordet

 

Varmt välkomna hälsar Stina Jerdborg, sekreterare och Ulf Blossing, ordförande

Välkomna till kollegiets sida: Kollegiet för utbildningsledarskap