Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet för utbildningsledarskap

Kollegiet för utbildningsledarskap är ett forum för och om ledare med olika typer av utbildningsuppdrag. Här samlas forskare från flera ämnen, ledare och lärare från olika verksamheter och andra intresserade av utbildningsledarskap. Innehållet kan röra exempelvis ledarskapet i den ”lärande organisationen” eller hur det så kallade ”mellanledarskapet” kommer till uttryck.

Seminarier

Rektor som maskinist, flipperkula och målsökande missil

Vad innebär det för rektor att göra ett gott jobb, bortom storslagna visioner och ständiga förändringsprojekt? Går det höja blicken från den fragmenterade vardagen och utöva ett pedagogiskt ledarskap?
 
Susanne Lundholm, ekonomie doktor och disputerad vid Lunds universitet.
Mats Alvesson, gästprofessor vid Center for Educational Leadership and Excellence vid Handelshögskolan, Stockholm, och professor vid University of Bath.

När och var? Den 11 maj 2023, 16.00-17.30 på Zoom. Följ denna länk och fyll i Meeting ID: 617 3681 6325 och Passcode: 419593.