Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet för utbildningsledarskap

Kollegiet för utbildningsledarskap är ett forum för och om ledare med olika typer av utbildningsuppdrag. Här samlas forskare från flera ämnen, ledare och lärare från olika verksamheter och andra intresserade av utbildningsledarskap. Innehållet kan röra exempelvis ledarskapet i den ”lärande organisationen” eller hur det så kallade ”mellanledarskapet” kommer till uttryck. Vi träffas cirka två gånger per termin mellan 16.00 och 17.30 på Pedagogen och lyssnar på en inbjuden föreläsare för att sedan samtala kring de frågor som väcks. Kollegiet har en nära koppling till Rektorsprogrammet och Masterprogrammet i utbildningsledarskap. Vill du fortlöpande ha information och inbjudan till kollegiet? Sätt upp dig på sändlistan genom att kontakta Stina Jerdborg.

Program för kommande termin

Här kommer programmet för kommande termin att publiceras.