Göteborgs universitet
Bild
En bild inifrån entrén på Pedagogen, A-huset
Foto: Johan Wingborg

Vår forskarutbildning

För dig som vill fortsätta dina studier efter magister- eller masterexamen finns möjlighet att gå vidare till forskarutbildning. Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och leder till en doktorsexamen. Det finns även möjlighet att läsa mot en licentiatexamen omfattande 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier). Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik är cirka 40 doktorander antagna i ämnena pedagogik, pedagogiskt arbete och ämnesdidaktik med inriktningar.

Bli doktorand!

Studier på forskarnivå omfattar 240 hp och är fördelade på kurser (85 hp) och en avhandling (155 hp). Tiden för doktorandstudier är fyra år.

En licentiatexamen omfattar 120 hp fördelade på kurser (50 hp) och uppsats (70 hp).