Länkstig

KRIT - Kritiska teorier

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Arbetsgruppen KRIT behandlar forskningsfrågor som knyter till makt, subjektivitet och motstånd i utbildningsinstitutioner. Teoretiskt hör miljön hemma i en kritisk utbildningssociologisk tradition, metodiskt huvudsakligen i kritisk etnografi, men också i policystudier och narrativ analys.

Pågående forskningsstudier belyser bland annat maktprocesser utifrån strukturella faktorer och demokratisk fostran i utbildning, högre utbildning och akademiskt arbete i förändring, frågor om skolans marknadisering, liksom frågor om klass, genus, sexualitet och etnicitet i skilda utbildningspraktiker.

Forskningen inom gruppen omfattar olika utbildningsnivåer, från grundskola till universitet. KRIT har regelbundna arbetsmöten varannan vecka.

Pågående projekt

Mental health issues and victimization among LGBTQI-youth: a comparative study in Swedish and Danish schools. Swedish Research Council (2022-2025). Main applicant: Ylva Odenbring, KRIT. 6M SEK.

Implementing HPV vaccination for all children in Sweden: gender equality and sexual health among young people. Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (2021-2024). Main applicant: Lisa Lindén, Chalmers University of Technology. Co-applicant from KRIT: Ylva Odenbring. 5M SEK.

Challenging segregation through education - a comparative study of local initiatives to challenging school segregation. Swedish Research Council (2021–2025). Main applicant Jan Jämte, ÖU. Co-applicants from KRIT: Emma Arneback, 6M SEK.

What Happens with Education when the Convention on the Rights of the Child becomes Law? Riksbankens jubileumsfond (2022–2025). Main applicant Anderas Bergh, UU. Co-applicants from KRIT: Emma Arneback, 6M SEK.

Education and integration of newly arrived migrants in rural areas, Swedish Research Council (2019–2022). Main applicant Elisabet Öhrn, KRIT. Co-applicants from KRIT: Dennis Beach and Monica Johansson. 6M SEK.
 
The Geek as gatekeeper? Changing relations between gender, race and technology, Swedish research council (2019-2022). Main applicant: Eva Silfver, Umeå University. Co-applicant Andreas Ottemo, KRIT. 5,9M SEK.
 
Going global, Swedish research council (2019-2021). Main applicant: Linda Rönnberg, Umeå University. Co-applicant Ann-Sofie Holm, KRIT. 4,5M SEK.

Lärares tolkning och tillämpning av läroplan och andra styrdokument i komvux. Skolverket (2020-2022). Huvudsökande: Andreas Fejes och Per Andersson, Linköpings universitet. Medverkade från KRIT: Mattias Nylund