Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

KRIT - Kritiska teorier

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Arbetsgruppen KRIT behandlar forskningsfrågor som knyter till makt, subjektivitet och motstånd i utbildningsinstitutioner. Teoretiskt hör miljön hemma i en kritisk utbildningssociologisk tradition, metodiskt huvudsakligen i kritisk etnografi, men också i policystudier och narrativ analys.

Pågående forskningsstudier belyser bland annat maktprocesser utifrån strukturella faktorer och demokratisk fostran i utbildning, högre utbildning och akademiskt arbete i förändring, frågor om skolans marknadisering, liksom frågor om klass, genus, sexualitet och etnicitet i skilda utbildningspraktiker.

Forskningen inom gruppen omfattar olika utbildningsnivåer, från grundskola till universitet. KRIT har regelbundna arbetsmöten varannan vecka.

Pågående projekt


Education and integration of newly arrived migrants in rural areas, Swedish Research Council (2019–2022). Main applicant Elisabet Öhrn, KRIT. Co-applicants from KRIT: Dennis Beach and Monica Johansson. 6M SEK.
 
The Geek as gatekeeper? Changing relations between gender, race and technology, Swedish research council (2019-2022). Main applicant: Eva Silfver, Umeå University. Co-applicant Andreas Ottemo, KRIT. 5,9M SEK.
 
Critical education in vocational subjects? Civic knowledge in vocational programmes, policy documents and classroom practice, Swedish research council (2016-2020). Main applicant: Per-Åke Rosvall, Umeå University. Co-applicant Mattias Nylund, KRIT. 5,9M SEK.
 
Gender and class perspectives on students´ choice of higher education institutions and graduates´ choice of job location, Swedish Research Council (2013-2019). Main applicant: Caroline Berggren, KRIT. 8,3M SEK. Reported July 2019.
 
Going global, Swedish research council (2019-2021). Main applicant: Linda Rönnberg, Umeå University. Co-applicant Ann-Sofie Holm, KRIT. 4,5M SEK.

Lärares tolkning och tillämpning av läroplan och andra styrdokument i komvux. Skolverket (2020-2022). Huvudsökande: Andreas Fejes och Per Andersson, Linköpings universitet. Medverkade från KRIT: Mattias Nylund

Externally funded projects since 2008: (title, financier, time-period, main applicant and co-applicants, amount)

 

Gender and career in academia, Swedish Research Council (2009–2011). Main applicant Elisabet Öhrn, KRIT. 5,9M SEK.    

Achievement and gender. On teaching, youth groups and local conditions, Swedish Research council (2011-2013). Main applicant Elisabet Öhrn, KRIT. Co-applicant Ann-Sofie Holm, KRIT. 5,3M SEK.

Rural youth. Education, place and participation, Swedish Research Council, (2014–2017). Main applicant Elisabet Öhrn, KRIT. Co-applicants from KRIT: Dennis Beach and Monica Johansson. 7,9M SEK.

School Results and Lived Curricula in Contemporary Society, Swedish research council (2009-2011). Main applicant: Sverker Lindblad, University of Gothenburg. Co-applicant Martin Harling, KRIT. 3,3M SEK.

Inclusive and competitive? Upper secondary school at the intersection of social inclusion and marketisation, Swedish research council (2012-2016). Main applicant: Ulf Lundström, Umeå University. Co-applicants from KRIT: Marianne Dovemark and Ann-Sofie Holm. 6,9M SEK.

Upper secondary school as a market, Swedish research council (2008-2011). Main applicant: Lisbeth Lundahl, Umeå University. Co-applicant Ann-Sofie Holm, KRIT. 4,4M SEK.

Learning for career management skills, Forte (2015-2018). Main applicant: Lisbeth Lundahl, Umeå University. Co-applicant Ann-Sofie Holm, KRIT. 3M SEK.

National doctoral school in Multilingualism, literacy and education, Swedish Research council (2008-2012). Main applicant Kenneth Hyltenstam, SU. Co-applicant: Elisabet Öhrn, KRIT. 16,4M SEK.

Nordic Research network on Critical Perspectives on Children, Young People, Welfare and Education, NordForsk (2010 - 2012). Main applicant Elina Lahelma, Helsinki. Co-applicant Elisabet Öhrn, KRIT. 900.000 NOK.

Nordic Centre of Excellence ”Justice through education in the Nordic countries, NordForsk (2013–2018). Main applicant Gunilla Holm, Helsinki. Co-applicant Elisabet Öhrn, KRIT. 3M Euro

Gender in teacher education: a Nordic project with teacher educators and teacher education students, (2015–2016). Main applicant: Elina Lahelma, Helsinki. Co-applicant: Elisabet Öhrn and Ann-Sofie Holm, KRIT. 500.000 SEK.

Vocational education, transitions, marginalisation, social justice. NordForsk (2016-2017). Main applicant: Mattias Nylund, KRIT, and Per-Åke Rosvall, Umeå. 315.000 SEK.