Länkstig

Pedagogik och Politik - POP

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Denna sida håller på att uppdateras.

Om forskargruppen

Inom forskningsgruppen Pedagogik och Politik (POP) studerar vi politiska aspekter av pedagogiska fenomen. Vår forskning knyter an till traditioner inom pedagogisk forskning som läroplansteori, komparativ pedagogik och analyser av pedagogiska processer och pedagogiska system. Sådana traditioner utvecklas fortlöpande och POP-gruppen vill, med sitt speciella fokus, bidra till förnyelse och breddning inom området.

Vi arbetar med frågor om hur pedagogiska system skapas och omvandlas och innebörder av detta för samhället och dess invånare. Vi försöker förstå styrning och kontroll av pedagogiska processer och vad detta får för innebörder för människor och institutioner. Inom POP intresserar vi oss också för vad vi kallar pedagogiska teknologier, dvs. metoder, modeller eller andra redskap för att hantera lärande i och utanför skolans och utbildningens värld. Genom att rikta vårt intresse mot dessa, och de förestälningar och idéer som omger och finns inbyggda i dem, möjliggör vi studier av hur kunskaps- och lärandeprocesser överförs, sprids och reproduceras med politiska verkningar och funktioner.

Medlemmar

Projekt