Göteborgs universitet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS

Bild
Bli pedagog!
Länkstig

Är du intresserad av frågor om utbildningssystem, betygs- och bedömningsfrågor, specialpedagogiska frågor eller det pedagogiska ledarskapet? På Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) kan du fördjupa dig i dessa områden och om lärarens roll för elevens lärande och hur en inkluderande skola kan utformas. Vi bedriver framgångsrik forskning och erbjuder ett rikt utbud av kurser och program på både grund- och avancerad nivå.

Nyheter och evenemang från IPS