Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen A-huset

Rektorsutbildning

Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet är förlagd till Institutionen för pedagogik och specialpedagogik men bedrivs i samverkan med flera andra institutioner. I Rektorsutbildningens verksamhet ingår Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer (FFR), Rekryteringsutbildning för blivande rektorer: Morgondagens ledare i förskola och skola samt Samverkan för bästa skola (SBS).