Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningssociologiska kollegiet

Kollegiet är ett forum för den vetenskapliga diskussionen av sociala, kulturella och politiska dimensioner av utbildning och undervisning. I form av arbetsseminarier och föredragningar av medlemmar och inbjudna gäster presenteras och diskuteras forskningsverksamhet av relevans för kollegiet, däribland avhandlingsarbeten och färdiga avhandlingar, liksom annan aktuell forskning inom området, nationell som internationell. Här behandlas också den vetenskapliga utvecklingen inom området.