Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet Förutsättningar, Utbildning och Resultat

Kvantitativ forskning om de klassiska pedagogiska frågorna.

Inom detta kollegium, som drivs av forskningsmiljön FUR, ligger fokus på relationerna mellan utbildningens förutsättningar, organisering och resultat. De ses som ömsesidigt beroende av varandra och kollegiets intresse ligger i att förstå dessa beroenden. Undersökningar av likvärdighet och jämlikhet i utbildning och i övergång till arbetslivet präglar forskningsfrågorna inom kollegiet. Av denna anledning kännetecknas kollegiets forskning av kvantitativa undersökningar, ofta i form av storskaliga studier baserade på slumpmässiga urval, registerdata, enkäter och prov, men även randomiserade interventionsstudier i mindre skala.

Databaser har byggts upp för longitudinella undersökningar av riksrepresentativa urval samt kring internationella komparativa studier exempelvis PISA, PIRLS och TIMSS. Ett gemensamt tema är också att multivariata statistiska metoder utnyttjas. Med dessa metoder kan många förklaringsvariabler analyseras samtidigt, och det är möjligt att arbeta med icke-direkt observerbara variabler, såsom attityder, motivation, kunskaper och färdigheter. Vidare är det möjligt att samtidigt analysera data på flera observationsnivåer, exempelvis på individ-, grupp- och systemnivå. Ett av kollegiets syften är att problematisera och diskutera frågeställningar, metodansatser och resultat inom utbildningsområdet. Vi vill också verka för en bred och utåtriktad debatt kring aktuell forskning inom området.

Seminarieverksamhet

Material och länkar till seminarium som varit och som är på gång.

 

Preschool inequalities – analyses of recruitment and segregation patterns in Swedish preschools

Seminarie med Håkan Forsberg, utbildningssociolog och Andreas Alm Fjellborg, kulturgeograf den 17 januari 2022.

Ladda ner presentationen från seminariet.

Till seminariets sida i GU:s evenemangskalender.

 

Socioeconomic background and family mitigating educational relevant inequality: findings from TIMSS, PIRLS and PISA

Föredrag måndagen den 1 februari 2021 med Kajsa Yang Hansen och Victoria Rolfe.

Socioeconomic background and family mitigating educational relevant inequality: findings from TIMSS, PIRLS and PISA.

 

Betydelsen av lärarkompetens

Måndag 11 oktober kl. 15.00-16.30. Kontakta Yi Ding för mer information.

Klicka här för att komma till GU:s evenemangskalender.

 

På vilket sätt hjälper och stjälper betygssystemet elevers möjlighet att lyckas i skolan?
Måndag 17 oktober  kl. 15.00-16.30 med Alli Klapp
Sal BE 015, Pedagogen Hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg
Klapp FUR kollegiet 17 oktober 2022.pdf

Kontakta Yi Ding för mer information och zoomlänken.

Varför ökar ungas psykiska ohälsa?
Måndag 21 november kl. 15.00-16.30 med Curt Hagqvist
Sal BE 015, Pedagogen Hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg

Kontakta Yi Ding för mer information och zoomlänken.  

 

Evenemang vid IPS

Hitta alla
evenemang