Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet för Pedagogik och Politik (PoP)

Inom forskningskollegiet Pedagogik och Politik arbetar vi med politiska aspekter av pedagogiska fenomen.

Forskningskollegiet Pedagogik och Politik (POP) har som syfte att bidra till en ökad förståelse av hur skillnader skapas – mellan människor, mellan olika kategorier av människor och mellan människan och hennes värld.   Vårt intresse är att analysera hur detta skapande går till – exempelvis i utformningen av utbildningssystem, i klassrumsinteraktion eller i det livslånga lärandet.

  • Vi undersöker hur pedagogiska system skapas och omvandlas och innnebörden av detta för samhället och dess medborgare.
  • Vi försöker förstå styrning och kontroll av pedagogiska processer och vad detta betyder för exempelvis aktörer och institutioner. Av särskilt intresse är därvid utvecklingen av pedagogiska teknologier och argumenten för dessa.
  • Vi är intresserade av utbildningssystemens skillnadsskapande redskap, processer eller kategoriseringar och hur de genererar nya skillnader.

Utbildningssituationer erbjuder människor olika möjligheter till kunskap och lärande och påverkar och påbjuder oss att leva och förstå världen på olika sätt. Denna karaktäristik är möjlig eftersom pedagogikens studieobjekt (som utbildning, lärande och påverkansprocesser) är genuint sociala och kulturella, med både generativa och konstitutiva drag, dvs. med förmåga att återskapa och att skapa.

Evenemang vid IPS

Hitta alla
evenemang