Göteborgs universitet

Fristående kurser

Pedagogik är ett brett, tvärvetenskapligt utbildningsområde. Våra kurser återspeglas i våra forskningsmiljöer. Kurserna kan ingå i olika examina.