Göteborgs universitet

Fristående kurser

Pedagogik är ett brett, tvärvetenskapligt utbildningsområde vilket speglas i vårt utbud av fristående kurser. Kurserna kan ingå i olika examina.

Fristående kurser som erbjuds VT 2025

Fristående kurser på grundnivå

PDG108 – Arbetslivets pedagogik, 15 hp (distans)

PDG096 – Pedagogisk bedömning, 7,5 hp

PDG031 – Kvalificerad arbetspraktik med utbildningsvetenskapligt fokus, 30 hp

PDG089 – Bedömning av lärande, 7,5 hp

PDG091 – Konflikthantering i förskola och skola, 7,5 hp

PDGX61 – Examensarbete i pedagogik och didaktik, 15 hp

Fristående kurser på avancerad nivå

PDA330 – Metod och vetenskapliga teorier, kurs 1 15 hp

PDA320 – Pedagogik som disciplin, forskning och verksamhetsutveckling, kurs II, 15 hp

PDA206 – Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling, 7,5 hp

PDA105 – Pedagogiskt ledarskap för didaktisk utveckling, 15 hp