Göteborgs universitet
Bild
Studenter i Pedagogiska biblioteket

Fristående kurser

Pedagogik är ett brett, tvärvetenskapligt utbildningsområde vilket speglas i vårt utbud av fristående kurser. Kurserna kan ingå i olika examina.