Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Platform for Research in Inclusive education and School development (PRIS)

PRIS är en utveckling av den specialpedagogiska forskningsmiljön med syfte att bidra med ett bredare anslag inom det specialpedagogiska området och väva samman frågor av specialpedagogisk karaktär med frågor präglade av ett skolutvecklings– och skolledarperspektiv. Genom ett sådant angreppssätt integreras klassiska specialpedagogiska frågor i ett nytt koncept. Vi riktar oss därför brett till forskare från olika fält såväl som aktörer i verksamheten. Inom PRIS är det uttalade syftet att i större utsträckning samspela med huvudmännen—att vara med i processen där problemen bearbetas och planeras. För att uppnå syftet är det viktigt att möta relevanta aktörer för att lyssna av vad som efterfrågas och samtidigt implementera projektidéer om ex vis alternativa pedagogiska modeller.

Forskningsfokus

PRIS forskning fokuserar karakteristika hos inkluderande utbildningssystem, hur behov av särskilt stöd konstrueras socialt med hänvisning till kön, klass, etnicitet, nationalitet, språk, funktionsnedsättningar etcetera, hur skolframgång kan uppnås och vilket ledarskap som krävs för att uppnå målet med en inkluderande skola, osv. PRIS har också ett tydligt fokus på forskning i samverkan med det omgivande samhället.

Medlemmar

Thomas Barow, universitetslektor

Dennis Beach, professor

Girma Berhanu, professor

Inger Berndtsson, universitetslektor

Hannah Bartonek Åhman, universitetslektor

Lena Fridlund, universitetslektor

Ingemar Gerrbo, universitetslektor

Joanna Giota, professor

Eva Hjörne, professor

Katharina Jacobsson, universitetslektor

Monica Johansson, docent

Shruti Taneja Johansson, universitetslektor

Yvonne Karlsson, universitetslektor

Ann-Louise Ljungblad, lektor

Ann Nordberg, lektor

Gunilla Westman-Andersson, lektor 

Viktoria Norling, universitetsadjunkt

Anna Norrström, doktorand

Monica Reichenberg, professor

Ann-Katrin Swärd, universitetslektor

Göran Söderlund, universitetslektor

Ernst D. Thoutenhoofd, docent

Nätverk

DANASWAC, Discourse and narrative approaches to social work and counselling

Likvärdighet i skola och utbildning

NFPF/NERA, The Nordic Educational Research Association

NNDR, Nordic Network on Disability Research

ForumVision

CREID, Center for Research in Education, Inclusion and Diversity

Specialpedagogiska nätverket vid Umeå universitet