Göteborgs universitet
Bild
Foto: Mikael Broberg

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar efter lokala behov eller med utgångspunkt i institutionens ordinarie kursutbud.

Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning som universitetet genomför på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan köpa utbildning på grund- eller avancerad nivå i form av kurser, seminarier och föreläsningar. Även olika utvecklingsarbeten som genomförs tillsammans med en uppdragsgivare räknas som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är det ord som används i lagar och förordningar för att beskriva och reglera den utbildning som säljs till uppdragsgivare. Eftersom universitet och högskolor är myndigheter och inte företag gäller speciella regler för all försäljning av utbildning. Uppdragsutbildning regleras i avtal mellan institutionen och uppdragsgivaren. Innehåll och upplägg är något som vi kommer överens om. Genom dialog mellan institutionen och uppdragsgivaren strävar vi hållbarhet och långsiktighet i våra uppdragsutbildningar.