Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Om oss

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) är en av fyra institutioner vid utbildningsvetenskapliga fakulteten och bedriver forskning, utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik.

Centrala intresseområden vid institutionen rör utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi erbjuder även utbildning på kandidat-, magister-, master- och forskarnivå inom våra utbildningsområden: pedagogik som vetenskap, arbetslivets pedagogik, pedagogiskt ledarskap, kommunikation, skolutveckling, didaktik och undervisning.

Ledning

Anna-Carin Jonsson
Prefekt
Tel: 031-786 2323, e-post

Karin Wass
Proprefekt
Tel: 031-786 2422, e-post

André Jawahiri
Administrativ chef
Tel: 031-786 2487, e-post

Ilse Hakvoort
Viceprefekt för utbildning
Tel: 031-786 2485, e-post

Alli Klapp
Viceprefekt för forskning
Tel: 031-786 27 70, e-post

Britt-Marie Apelgren
Viceprefekt för forskarutbildning samt kvalitets- och utvärderingsansvarig
Tel: 031-786 2249, e-post