Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Om oss

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) är en av fyra institutioner vid utbildningsvetenskapliga fakulteten och bedriver forskning, utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik.

Centrala intresseområden vid institutionen rör utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi erbjuder även utbildning på kandidat-, magister-, master- och forskarnivå inom våra utbildningsområden: pedagogik som vetenskap, arbetslivets pedagogik, pedagogiskt ledarskap, kommunikation, skolutveckling, didaktik och undervisning.

Ledning

Anna-Carin Jonsson
Prefekt
Tel: 031-786 2323, e-post

Karin Wass
Proprefekt
Tel: 031-786 2422, e-post

André Jawahiri
Administrativ chef
Tel: 031-786 2487, e-post

Ilse Hakvoort
Viceprefekt för utbildning
Tel: 031-786 2485, e-post

Alli Klapp
Viceprefekt för forskning
Tel: 031-786 27 70, e-post

Kajsa Yang Hansen
Viceprefekt för forskarutbildning
Tel: 031-786 23 97, e-post

Avdelningschefer

Marianne  Strömberg

Pedagogik  och  Samhälle

031-786 23 37
marianne.stromberg@gu.se

Mikael Ring

Specialpedagogik

mikael.ring@geography.gu.se

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson

Utbildningsledarskap

031-786 69 43, 0766-18 69 43
ann-charlotte.mardsjo@ped.gu.se

Helen Alfredsson

Pedagogisk mätning och bedömning

031-786 42 05, 0766-18 42 05
helen.alfredsson@handels.gu.se

Robert  Sjöberg

Språkpedagogik  och  provutveckling

031-786 44 67, 0766-18 44 67
robert.sjoberg@svenska.gu.se