Göteborgs universitet

QRM – Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning

Bild
qrm logotyp
Länkstig

QRM är en nationell forskarskola som erbjuder ett stort utbud av tillämpade kurser i kvantitativ forskningsmetodik för utbildningsvetenskapliga frågeställningar. QRMs program omfattar såväl grundläggande baskurser som specialiserade kurser för specifika analysintressen.

QRMs kurser och aktiviteter riktar sig till

  • Doktorander; antagna till forskarutbildning och
  • Disputerade forskare; post-doktorer, handledare, lektorer, seniora forskare.

Andra universitetsanställda eller pedagogikforskare verksamma vid andra myndigheter kan erbjudas delta i QRMs kurser i mån av plats.

Syfte och bakgrund

QRM har som sitt huvudsakliga syfte att bidra till en uppbyggnad av kompetens inom det kvantitativa metodområdet för utbildningsvetenskaplig forskning. QRM erbjuder:

  • Forskarkurser inom områdena design, mätning, och analys av kvantitativa data från både stora och små undersökningar inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • En årlig konferens
  • Medlemskap i QRMs nätverk
  • Rådgivning/experthandledning
     

Metodutvecklingen inom det kvantitativa metodområdet har under de senaste 30 åren varit stor, och idag är metodkompetens kring avancerade statistiska metoder en förutsättning för att angripa många utbildningsvetenskapliga frågeställningar på ett framgångsrikt sätt. Under samma period har en stor andel av pedagogik-
forskarsamhället valt att vända denna utveckling ryggen till förmån för kvalitativa metoder. I Sverige har det medfört att de kvantitativa metodkunskaperna har försvunnit vid många utbildningsvetenskapliga institutioner.

QRM vill bidra till en återuppbyggnad av denna kvantitativa metodkompetens!

Samarbetspartners

QRM är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och Uppsala universitet.