Bild
En student samtalar med en besökare på en mässa.
En av våra studentambassadörer svarar på frågor på mässan Kunskap & framtid.
Foto: Wesley Overklift
Länkstig

Besöksdagen och mässor

Oavsett om du har en plan för dina studier eller om du inte alls vet vart du är på väg, kan du få reda på mer om dina möjligheter till utbildning. Träffa oss på vår årliga besöksdag eller på någon av utbildningsmässorna!

Besöksdagen

Varje vår bjuder vi in till Besöksdagen och öppet hus på Göteborgs universitet. Dagen är en möjlighet att få mer information om våra kurser och program och om studentlivet i Göteborg.

Besöksdagen 2023 kommer att äga rum den 2 mars på Humanisten. 

 

Utbildningsmässor

Besök oss och ställa dina frågor på vårens mässor

Mässor våren 2023

Nyheter för vidareinformatörer

Här har vi samlat information om utbildningsutbudet vid Göteborgs universitet samt nyheter i antagningssystemet.

Kompletterande utbildning för läkare förlängs
Den kompletterande utbildningen för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz har förlängts med en inledande termin i svenska och är därmed 90 hp. Den leder fortfarande till behörighet att söka AT, alltså inte legitimation. Programmet startar på höstterminen, den har 20 platser och antagning en gång per år. 

Kompletterande utbildning för läkare

Information om ansökan

Nytt program i hälsopromotion med fokus på kost och fysisk aktivitet
Det nya programmet är inriktat på hälsofrämjande och förebyggande arbete inom kost och fysisk aktivitet. Utbildningen är unik och leder fram till en kandidatexamen i kostvetenskap.

Hälsopromotion med fokus på kost och fysisk aktivitet

Sports Coaching ger även ämneskunskap i specialidrott
Sports Coaching är ett tvärvetenskapligt kandidatprogram där praktiska och teoretiska moment varvas och utbildningen ger ett helhetsperspektiv på tränarrollen och ger dig kunskaper i allt från fysiologi till psykologi. Studenten får även ämneskunskap i gymnasieämnet specialidrott.

Sports coaching kandidatprogram

Nytt program inom kost och ledarskap
Kost- och ledarskapsprogrammet ersätter programmet Kostekonomi med inriktning mot ledarskap som har mer fokus på hållbarhet och ledarskap. Det nya programmet passar dig som är intresserad av att arbeta som chef eller ledare inom framtidens mat och måltider. Du arbetar med att leda och utveckla kostverksamheter där fokus är hälsa och hållbar utveckling. I kandidatprogrammet får du ett helhetsperspektiv på mat, måltider och ledarskap. 

Kost- och ledarskapsprogrammet

Nytt kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå
Kurspaketet ersätter det gamla masterprogrammet och kommer att starta hösten 2022. Kurspaketet innehåller 3 kurser om totalt 30 hp som går på halvfart. Kurspaketet riktar sig till utbildade barnmorskor med en magisterexamen. Ansökan är öppen mellan 15 mars och 15 april.
    
Kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa

Nya förkunskapskrav på Masterprogrammet i marknadsföring och konsumtion
Masterprogrammet i marknadsföring och konsumtion har fått en ny utbildningsplan och nya förkunskapskrav. Programmet ges på engelska och du kan läsa mer om innehåll och förkunskapskraven i länken nedan.

Masterprogram i marknadsföring och konsumtion

 

Kombinera studier med elitidrott

Riksidrottsuniversitet skapar förutsättningar för elitidrottare att satsa på dubbla karriärer genom att de under sin utbildningstid, erbjuds anpassningar i sina studier och stöd i sin utveckling som idrottare. Göteborgs universitet var ett av de första lärosätena att bli utnämnt till Riksidrottsuniversitet år 2015. Höstterminen 2015 antogs knappt 20 studenter. Idag har Göteborgs universitet 130 elitidrottande studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå som är antagna via Riksidrottsuniversitetet.

För att bli antagen krävs, förutom att bli antagen till en ordinarie utbildning på samma villkor som alla andra, att man antingen spelar i högsta divisionen i en lagidrott eller är på landslagsnivå i en individuell idrott. De som blir antagna erbjuds till exempel alternativa former för examination när tentamen krockar med tävlingar. De erbjuds också tester vid Centrum för Hälsa och Prestationsutveckling (CHP) liksom tillgång till gym, idrottspsykologiskt stöd, kostrådgivning och nätverksträffar med andra studenter på Riksidrottsuniversitetet.

Mer information om GU som Riksidrottsuniversitet och om hur du ansöker om att bli riksidrotts-universitetsstudent hittar du på:

Hur fungerar Riksidrottsuniversitetet

Hur ansöker man till Riksidrottsuniversitetet

 

Nationellt prov för grundläggande behörighet

Göteborgs universitet har fått i uppdrag att utveckla och konstruera provet som till hösten kommer att kunna skrivas på fem orter i Sverige. Provet mäter kompetenser som motsvarar en gymnasieexamen och som individen kan ha skaffat sig genom arbete, studier eller annan verksamhet. Provet kommer att mäta engelska, svenska och matematik, men också ett antal kognitiva kompetenser, till exempel vetenskapligt förhållningssätt och problemlösningsförmåga.

Ett godkänt resultat på provet ger individen grundläggande behörighet. Provet vänder sig till individer som saknar grundläggande behörighet och som skall ha fyllt 24 år. Anmälan öppnar i slutet av sommaren inför första provtillfället den 9 oktober.

Grundläggande behörighetsprov

Kommande förändring gällande särskild behörighet
Från och med juni 2022 ska särskild behörighet inte längre anges i områdesbehörigheter.

Nya föreskrifter om särskild behörighet och områdesbehörigheter

Ställ dina frågor via sociala medier

Kan inte du delta i mässorna, men vill se vad som händer eller ställa frågor till ambassadörer och studievägledare? Då kan du hänga med oss på vår Facebook eller Instagram

Öppet hus på våra campusområden