Bild
En student samtalar med en besökare på en mässa.
En av våra studentambassadörer svarar på frågor på mässan Kunskap & framtid.
Foto: Wesley Overklift
Länkstig

Besöksdagen och mässor

Oavsett om du har en plan för dina studier eller om du inte alls vet vart du är på väg, kan du få reda på mer om dina möjligheter till utbildning. Träffa oss på vår årliga besöksdag eller på någon av utbildningsmässorna!

Besöksdagen

Varje vår bjuder vi in till Besöksdagen och öppet hus på Göteborgs universitet. Dagen är en möjlighet att få mer information om våra kurser och program och om studentlivet i Göteborg.

Besöksdagen 2024 kommer att äga rum den 29 februari på Humanisten.

 

Utbildningsmässor

Besök oss och ställa dina frågor på höstens mässor

Mässor hösten 2023

Nyheter för vidareinformatörer

Här har vi samlat information om utbildningsutbudet både på grund och avancerad nivå vid Göteborgs universitet.

Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning

Till hösten 2023 startar ett nytt samhällsvetenskapligt kandidatprogram med fokus på hållbar utveckling, samhällsförändringar och klimatomställning. Den här utbildningen är unik eftersom den inte bara fokuserar på problemen, utan lika mycket på hur de kan lösas genom samhällsförändring. Programmets teoretiska kärna är hållbar utveckling och omställningsstudier och har samverkan med samhällsaktörer i undervisningen, praktik och i fältstudier. Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning

KPU

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90 hp/120 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, i studietakt, i förkunskapskrav och i vilka ämnen antagning görs. From VT23 så är det möjligt att studera KPU, ordinarie studietakt, på distans. En annan nyhet är att det tillkommer ett nytt ämne som är specialidrott.

Ytterligare så övergår KPU med förhöjd studietakt till höstantagning och därmed kommer nästa möjlighet att ansöka till programmet vara inför HT24.

KPU

Bachelor's Programme in Business and Economics

From med HT23 finns det ett motsvarande Ekonomie kandidatprogram men där all undervisning sker på engelska. Det möjliggör för de sökande som inte har svenska 3 att ansöka till detta program. Programmet har ett internationellt klassrum med sökande från hela världen. I den nationella antagningsomgången ansöker sökande som är svenska medborgare eller medborgarskap inom EU/EES.  Samt de utomeuropeiska studenterna ansöker i den internationella antagningsomgången okt-jan. Förkunskapskrav är grundläggande behörighet, engelska 6, Ma 3b eller 3c, samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller liknande.

Bachelor's Programme in Business and Economics

Masterutbildningar öppna att söka för alla typer av kandidatexamen

Nu finns det samlat alla de masterprogram som sökande kan söka oavsett tidigare kandidatexamen. Det ger en bra översikt till de sökande som är tex intresserade av att ändra karriärriktning.

Masterutbildningar öppna att söka för alla typer av kandidatexamen

Ett nytt masterprogram med inriktning på AI

Human-centered Artificial Intelligence Master's Programme öppnar upp för ansökan from HT23. Programmet kombinerar AI med samhällsvetenskap och som ger studenterna en djupare förståelse hur AI påverkar och interagerar med samhället. En central del av programmet är att vara nära det senaste inom alla dessa områden genom effektfull forskning och samarbete med industri, offentlig sektor och civilsamhället. All undervisning sker på engelska och ca ett 30 tal studenter kommer antas till programmet.

Human-centered Artificial Intelligence Master's Programme

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Återigen kan sökande som vill arbeta som distriktssköterska studera utbildningen vid Göteborgs universitet. Specialistsjuksköterskeprogrammet är ett påbyggnadsprogram för den som redan har en sjuksköterskeexamen. Ansökan för detta program är öppen mellan den 15/2–15/3.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

 

Kombinera studier med elitidrott

Riksidrottsuniversitet skapar förutsättningar för elitidrottare att satsa på dubbla karriärer genom att de under sin utbildningstid, erbjuds anpassningar i sina studier och stöd i sin utveckling som idrottare. Göteborgs universitet var ett av de första lärosätena att bli utnämnt till Riksidrottsuniversitet år 2015. Höstterminen 2015 antogs knappt 20 studenter. Idag har Göteborgs universitet 130 elitidrottande studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå som är antagna via Riksidrottsuniversitetet.

För att bli antagen krävs, förutom att bli antagen till en ordinarie utbildning på samma villkor som alla andra, att man antingen spelar i högsta divisionen i en lagidrott eller är på landslagsnivå i en individuell idrott. De som blir antagna erbjuds till exempel alternativa former för examination när tentamen krockar med tävlingar. De erbjuds också tester vid Centrum för Hälsa och Prestationsutveckling (CHP) liksom tillgång till gym, idrottspsykologiskt stöd, kostrådgivning och nätverksträffar med andra studenter på Riksidrottsuniversitetet.

Mer information om GU som Riksidrottsuniversitet och om hur du ansöker om att bli riksidrotts-universitetsstudent hittar du på:

Hur fungerar Riksidrottsuniversitetet

Hur ansöker man till Riksidrottsuniversitetet

 

Ställ dina frågor via sociala medier

Kan inte du delta i mässorna, men vill se vad som händer eller ställa frågor till ambassadörer och studievägledare? Då kan du hänga med oss på vår Facebook eller Instagram

Öppet hus på våra campusområden