Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En student samtalar med en besökare på en mässa.
En av våra studentambassadörer svarar på frågor på mässan Kunskap & framtid.
Foto: Wesley Overklift
Länkstig

Besöksdagen och mässor

Oavsett om du har en plan för dina studier eller om du inte alls vet vart du är på väg, kan du få reda på mer om dina möjligheter till utbildning. Träffa oss på vår årliga besöksdag eller på någon av utbildningsmässorna!

Utbildningsmässor

Besök oss och ställa dina frågor på vårens mässor.

Mässor våren 2022

Besöksdagen

Varje vår bjuder vi in till Besöksdagen och öppet hus på Göteborgs universitet. Dagen är en möjlighet att få mer information om våra kurser och program och om studentlivet i Göteborg.

Besöksdagen 2022 kommer att äga rum den 3 mars och vara helt digital. Mer information om dagen kommer i slutet på januari.

Besöksdagen 2022

  • Digitalt öppet hus, 3 mars 2022

Nyheter för vidareinformatörer

Här har vi samlat information om utbildningsutbudet vid Göteborgs universitet samt nyheter i antagningssystemet.

Nya kurser i kriminologi
Nu kan studenter som är intresserade av frågor som berör brott och straff samt trygghet och säkerhet läsa fristående kurser hela vägen till en kandidatexamen i kriminologi. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng där minst 90 högskolepoäng består av studier inom huvudområdet kriminologi.

Utbildningar i Kriminologi

Nya kurser inom språk och litteratur
Institutionen för språk och litteraturer erbjuder två nya kurser på grund- och avancerad nivå. Läs mer om innehåll och omfattning i respektive kursplan nedan.

Pengar i brittisk fiktion

Läsförståelse i romanska språk

Nytt läkarprogram
Höstterminen 2021 startar det nya läkarprogrammet som förlängs med en termin och blir sexårigt. Det innebär att studenter kan ansöka om läkarlegitimation direkt efter godkänd utbildning.
    
Nytt läkarprogram med start HT2021

Nytt kandidatprogram i internationella relationer
Kandidatprogrammet i internationella relationer är en bred och specialiserad samhällsvetenskaplig utbildning med ett tydligt globalt fokus. Programmet riktar sig både till svenska och internationella studenter och ges på engelska.

Kandidatprogrammet i internationella relationer

Ny inriktning på förskollärarprogrammet
Nu finns en omarbetad inriktning på förskollärarprogrammet som vänder sig specifikt till studenter med yrkeserfarenhet från förskolan. Den nya inriktningen läses på distans och är flexibel gällande studietakt.

Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass

Nytt konstnärligt masterprogram i design
HDK-Valand erbjuder ett nytt masterprogram i Design med inriktning Embedded Design. Masterprogrammet riktar sig till studenter som är intresserade av design i ett vidare perspektiv gentemot organisationer eller inom företag.

Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design

Film: Masterprogrammet i Embedded Design

Nytt masterprogram i statsvetenskap
Masterprogrammet i Statsvetenskap riktar sig till studenter som är intresserade av miljö och hållbar utveckling. Utbildningen kombinerar psykologiska teorier om människors miljöattityder och övertygelser med klassiska statsvetenskapliga fokusområden som miljöpolitik, institutioner och miljöpolitiska styrmedel.

Masterprogram i statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling

Högskoleprovet våren 2021
Vårens högskoleprov äger rum 13 mars och 8 maj. Anmälan stängde den 18 januari. En åldersgräns på 19 år införs och fler deltagare än vid höstens prov (70 000 deltagare) får skriva provet.

Högskoleprovet våren 2021

Urval grundat på antal högskolepoäng
I urvalsgrupper för högskolepoäng har förändringar gjorts avseende antalet högskolepoäng som maximalt får medräknas. De nya poänggränserna följer SUHF:s rekommendation för urval grundat på högskolepoäng.

Syftet med dessa poänggränser är att studenter som avser att gå vidare direkt från grundnivå till avancerad nivå ska ha samma möjlighet att antas till studier på avancerad nivå som den som redan har en examen på grundnivå. För kurser på grund- och avancerad nivå samt program som inleds på avancerad nivå är det nya maxvärdet 165 (tidigare 225).

För urval till kurser på avancerad nivå är maxvärdet nu 285 (tidigare fanns ingen begränsning i denna urvalsgrupp). De nya urvalsgrupperna för högskolepoäng gäller från och med antagning till sommarkurser 2021.

Kommande förändring gällande särskild behörighet
Från och med juni 2022 ska särskild behörighet inte längre anges i områdesbehörigheter.

Nya föreskrifter om särskild behörighet och områdesbehörigheter

Ställ dina frågor via sociala medier

Kan inte du delta i mässorna, men vill se vad som händer eller ställa frågor till ambassadörer och studievägledare? Då kan du hänga med oss på vår Facebook eller Instagram