Bild
två tjejer framför en monter
Elinne Unge och Hilda Rosberg har studerat sandräkor och var två av de gymnasieelever som fick en plats i finalen i Stockholm i april.
Länkstig

Hög nivå på årets utställning för gymnasiearbeten

Publicerad

Årets semifinal i Utställningen Unga Forskare bjöd på många olika ämnen. Eller vad sägs om pigmentförändring hos sandräkor, stadsplanering för ökad nederbörd eller ljusvåglängders påverkan på fotosyntes?
– Jag är imponerad av nivån på arbetena, den är mycket hög. Det har varit väldig kul att lyssna på eleverna idag, säger jurymedlemmen Marcus Stenegren, marinbiolog från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Utställningen Unga Forskare är en årlig tävling för gymnasiearbeten inom naturvetenskap, matematik och teknik. På åtta platser i landet genomförs först semifinaler, där vinnarna sedan får tävla vid finalen i Stockholm. Sedan ett antal år tillbaka arrangerar Göteborgs universitet och Chalmers semifinalen tillsammans med Förbundet Unga Forskare.

Totalt deltar 380 elever i semifinalerna, varav ett 60-tal fanns på plats i Göteborg för att tävla. Elinne Unge och Hilda Rosberg från Per Brahegymnasiet i Jönköping har studerat hur salthalt och storlek påverkade funktionen hos sandräkors kromatoforer, det vill säga de celler som innehåller pigment. Sandräkan har nämligen förmågan att byta färg efter omgivningen. Själva undersökningen genomförde de under en exkursion, vilket gjorde att de hade begränsad med tid. Men ändå var resultatet tydligt.

- Vi kunde se hur de blivit mörkare redan efter en timme, säger Hilda Rosberg.

Elever framför en monter
Velislav Lozenski, Hugo Storm och Vilhelm Östman från Hulebäcksgymnasiet hade byggt en egen fjärrstyrd undervattensbåt.

Åtta av de trettio projekten går vidare till finalen i Stockholm, men det finns även fler priser att tävla om. Nivån på projekten har varit hög, och juryn, som består av forskare och lärare från de båda lärosätena och yrkesverksamma naturvetare, har haft en tuff dag med att bestämma vilka som ska gå vidare, enligt juryns ordförande Helene Aronsson.

- Det är väldigt tydligt att det är engagerade elever med ett stort driv för att hitta lösningar på aktuella samhällsproblem.

 

Vinnarna som får tävla vidare på finalen i Södertälje den 8-11 april:

 • Halkbekämpningsmedels påverkan på växtligheten - en laborativ studie kring halkbekämpningsmedels påverkan på tillväxten hos innerkornshavre – Emelie Johnsson och Nellie Olsson, Franklins gymnasium, Mölndal
 • Kalkbruk utav ostronet Magallana gigas skal – Klara Hinasdotter, Strömstad gymnasium
 • Fjärrstyrd undervattensbåt – Hugo Storm, Velislav Lozenski och Vilhelm Östman, Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke
 • An investigation of the effect of annual grazing on the biodiversity of perennial angiosperms in a meadow – Maria Carlson, Per Brahegymnasiet, Jönköping
 • Kan man odla på Mars? – Rebecca Stenfelt och Zofia Rut, Katedralskolan, Linköping
 • Pigmentsförändringar hos sandräkor (Crangon crangon) – Elinne Unge och Hilda Rosberg, Per Brahegymnasiet, Jönköping
 • Kvantitativ massanalys av polystyrens nedbrytningsgrad i Zophobas morio – Astrid Gustafsson, Melvin Ekberg, Rickard Kristensson och Wilhelm Grönquist, Norra Real, Stockholm
 • The Role of Osteosarcoma in the Activation of Fibroblasts – Imaan Muqbil, Bäckängsgymnasiet, Borås

Övriga vinnare:

Göteborg-Kungsporten Rotaryklubbs stipendium

 • Konkurrens mellan Hemigrapsus takanoi och Carcinus maenas, i en fråga om miljöval – Olivia Svensson, Gullmarsgymnasiet, Lysekil
 • Bakterietillväxt på sminkborstar – Luftie Sarmini, Karlstads Globala gymnasium
 • Påverkan av Cu(II) på amyloidbildning av proteinet α-synuklein i Parkinsons – Klara Stenberg och Sofie Anagrius Teodorsson, Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg
 • Extrem Nederbörd – Alva Saari och Matilda Ringh, Franklins gymnasium, Mölndal

Bästa vattenprojekt 

 • Bladvass - lösningen på mikroplastproblemet? – Axel Clase och Wille Damber, Sigrid Rudebecks gymnasium, Göteborg

Alumnernas framtidspris 

 • The Effect of Laminin α4 Peptides on Skin Mesenchymal Stem Cells with Implications within Acute Myeloid Leukemia – Elin Norström, Hvitfeldska gymnasiet

Kommunikationspriset (pris för bästa visuella presentation)

 • Finns det spår från Snowball Earth i formationerna runt Vättern? – Hedda Planting och Rebecca Josefsson, Per Brahegymnasiet, Jönköping

Publikens pris

 • Koffein – hiss eller diss? – Ebba Rüdel och Naeem Lababidi, Franklins gymnasium, Mölndal