Göteborgs universitet
Bild
Gymnasieelever på en klapperstensstrand med spegelblankt hav bakom
Evolution & experiment: Gymnasieelever plockar vivipara strandsnäckor på en klapperstensstrand
Foto: Martin Larsvik
Länkstig

Aktiviteter för skolklasser

Skolklasser är välkomna året runt till Tjärnö marina laboratorium. Det går att boka en kortare guidad tur eller kombinera flera aktiviteter till ett marint undervisningspaket. Vissa aktiviteter är lämpliga främst för gymnasiets naturvetarklasser. Vi skräddarsyr gärna aktiviteter efter önskemål. Kontakta oss i så fall för gemensam planering av skolans besök!

Gruppens deltagarantal är maximerat till 20 personer. Är skolklassen större, delas den upp i fler grupper. Ofta kan vi ta emot två grupper parallellt. Gymnasieklasser kan vi ibland erbjuda kost och logi

Guidad visning av laboratoriet

Året runt kan skolklasser boka guidade visningar av Tjärnölaboratoriet. Visningen utgår från den besökande gruppens förkunskaper och intressen. Ambitionen är att visa pågående undervisning, aktuell forskning, fartyg, Tjärnö Akvarium och film. Vi berättar allmänt om havet, universitetsundervisning, forskning och marina miljöfrågor.

Gruppens deltagarantal är maximerat till 20 personer. Visningen tar 1,5 timma (för förskolegrupper 1 timma). Vi erbjuder visningarna vardagar dagtid, men efter överenskommelse kan vi även ta emot grupper under kvällar och helger.

Priser, 1,5 h guidad visning 

(per grupp, exkl 25% moms)
vardag dagtid: 1200 kr
kväll eller helg: 2100 kr

Strandexkursion

Från maj till mitten av oktober erbjuder Tjärnölaboratoriet en strandexkursion på Saltö, där eleverna får upptäcka vad som lever på en grund sandbotten. Vi har med fältutrustning (vadarbyxor, vattenkikare, spadar, håvar) och marinbiolog, men det är eleverna som får vara aktiva och hitta sandmask, sandmussla, sandräka, strandkrabba, nätsnäcka, plattfiskar, tobisfiskar, ålgräs med mera. Marinbiologen går tillsammans med eleverna igenom vad man hittat och berättar om årstidsvariationen och de grunda mjukbottnarnas betydelse för till exempel fisket.

Tiden är 2 timmar och gruppen maximerad till 20 personer.

Priser, 2 h strandexkursion

(per grupp, exkl 25% moms)
vardag dagtid: 1600 kr
kväll eller helg: 2800 kr

Fartygsexkursion

Året runt finns vissa möjligheter för skolklasser att göra en exkursion med forskningsfartyget Nereus, med eller utan efterföljande studier på labb. Gruppen är maximerad till 20 personer.

Fartygsexkursionen kan innehålla olika moment: 
Deltagarna kan få upptäcka skiktning av vattenmassan genom att mäta salthalt och temperatur på olika djup. Med siktdjupsskiva mäter man vattnets grumlighet, som är ett grovt mått på tätheten plankton i vattnet. Gruppen kan också få ta vattenprover med hjälp av vattenhämtare och samla in växt- och djurplankton med olika håvar. Med bottenhuggare eller bottenskrapa tar vi upp alger och djur från botten.

Tiden är från 1,5 timmar och uppåt.

Pris, Fartygsexkursion 

(per grupp, exkl 25% moms)
vardag dagtid: 2300 kr/h

marinbiologisk guide medföljer

Fartygsexkursionen kan kombineras med fortsatta studier av insamlade organismer på labb, med hjälp av stereomikroskop och bestämningslitteratur.

Tiden är från 1,5 timmar och uppåt.

Pris, Labbstudier 

(per grupp, exkl 25% moms)
vardag dagtid med marinbiolog: 800 kr/h 

Filmning i Kosterhavets djup

En exklusiv fartygsexkursion är med fjärrstyrd undervattensfarkost utrustad med videokamera. Först tar vi upp alger och djur med bottenskrapa från hårdbotten för att komma i närkontakt med havslevande organismer. Därefter sjösätter vi undervattensfarkosten och filmar livet under fartyget. Det kameran filmar ser vi i realtid på stor skärm ombord. Vid mer stilla väder filmar vi ner till 100 meters djup, i annat fall på plats med mer våglä där vi når ner till ca 20 meters djup. En guide förklarar vad vi ser. Endast vardag dagtid.

Pris, Filmning i Kosterhavets djup
exkl 25% moms
max 15 pers, 5600 kr, 2 h
16–30 pers, 10800 kr, 3 h

Evolution & experiment

Denna aktivitet finns året runt på Tjärnölaboratoriet och är lämplig för gymnasiets Naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Det handlar om ungefär lika delar evolution och experiment, och har arten vivipar strandsnäcka som exempel.

Vi besöker Saltös västsida och sätter oss in i hur det är att vara vivipar strandsnäcka i två olika miljöer. Krypande, hukande och liggandes på mage samlar eleverna in de två miljöernas formvarianter av snäckor, och funderar samtidigt på vilka faror som lurar i miljöerna. På labb gör eleverna gruppvis olika experiment för att beskriva skillnader hos de två formvarianterna. Detta ger träning i och en god inblick i forskningsmetodik. Eleverna får muntligt presentera hur de utfört sina experiment, vilka resultat de fått och spekulera i vad skillnaderna betyder ute i naturen. Avslutningsvis berättar vi hur dessa skillnader uppstått genom evolution och att detta är exempel på hur arter kan bildas.

Tiden är 3,5 timmar, ungefärligen fördelat på 1,5 timma i fält och 2 timmar på lab. Gruppen är maximerad till 20 personer.

Pris, Evolution & experiment 

(per grupp, exkl 25% moms)
vardag dagtid med marinbiolog: 2800 kr

Prao och praktik

Många skolelever vill komma till oss för prao och praktik.

På Tjärnölaboratoriet försöker vi ta emot alla intresserade praoelever som bor och går skolan i Strömstads kommun. Från övriga delar av Sverige har vi vissa möjligheter att erbjuda prao/praktik till gymnasieelever från naturvetenskapligt program, sanktionerat av skolan och i första hand för elever som är minst 18 år gamla.

Vattenkikaren

Vattenkikaren är ett undervisningsmaterial som är utformat för lärare inom undervisning. Det finns också en engelsk version.

Klicka här för att besöka Vattenkikaren.

Video: Introduktion för skolklasser

Navigate to video: Introduktion för skolklasser som övernattar
Video (09:43)
Introduktion för skolklasser som övernattar
Navigate to video: Falkenbergs gymnasieskolas tredagarsbesök på Tjärnölaboratoriet
Video (01:59)
Falkenbergs gymnasieskolas tredagarsbesök på Tjärnölaboratoriet