Göteborgs universitet
Bild
Hand skriver på svarta tavlan
Foto: Julia Sjöberg
Länkstig

Fysik 3-kurs för gymnasiet

Kursen Fysik 3 utgår ifrån Fysikcentrum i Göteborg. Kursen erbjuds som en campuskurs för alla elever i Göteborgsregionen som läser naturvetenskaps-programmet eller teknikprogrammet. Genom att förlägga kursen till Göteborgs universitet och Chalmers får den ett modernt innehåll och verkar samtidigt som en bro mellan gymnasieskolan och högskolan. För elever som läser utanför Göteborgs regionen erbjuds kursen på distans.

Från våren 2021 ges gymnasiekursen (FYSFYS03, 100p) även på distans av fysikinstitutionerna vid Göteborgs universitet och Chalmers. Det kommer vara ca två dagar laborationer på campus. Detta gör det även möjligt för elever som bor längre från Göteborg att läsa kursen.  

Den av skolverket fastställda kursplanen för Fysik 3 innehåller väsentligen de två ämnesområdena ”Rörelser och krafter” och ”Materia och material”. I framför allt den senare delen finns det en mängd kopplingar till aktuell forskning och moderna tillämpningar. Det är därför möjligt att inom ramen för kursplanen erbjuda en kurs med ett unikt innehåll som sträcker sig fram till den forskning som sker idag. Under kursen kommer därför experter inom olika områden att medverka. Vi kommer att kunna erbjuda kursmoment som behandlar till exempel elektron-mikroskopi, laserspektroskopi och medicinska tillämpningar.

Undervisningens utformning

Kursen kommer att ges under vårterminen för elever i årskurs 3, och avslutas i början av maj. Undervisningen kommer att ske med två pass per vecka under sen eftermiddag. En blocktid läggs ut i schemat måndag 16.30-18.15 samt torsdag 16.30-18.15 och undervisningen schemaläggs inom denna tidsram. (Om antalet elever blir stort kan vissa laborationer läggas tisdagar 16-20).

Den schemalagda undervisningen sker även på distans med föreläsningar, räkneövningar, chat och frågestunder. Vid ca två tillfällen kommer laborationer att äga rum på Göteborgs universitet och Chalmers (campus Johanneberg) då eleverna behöver vara på plats.

Alla elever som påbörjat kursen Fysik 2 är behöriga till kursen och den är avpassad för intresserade elever och ska inte ses som en svår spetskurs.

Lärare

Kursansvarig och examinator är Carlo Roberto, universitetslektor i fysik. Undervisningen på kursen delas av Jonas Enger, Carlo Roberto och Dag Hanstorp, professor i experimentell fysik. Alla har ämneslärarexamen i matematik och fysik för gymnasiet och lärarlegitimation. Därutöver kommer gästföreläsare att delta i kursen. Räkneövningar och laborationer kommer att ledas av doktorander i fysik.

Anmälan

Anmälan görs genom att elevens rektor skickar ett mejl till annie.ringwall-moberg@physics.gu.se

Kursen finansieras genom en avgift på 3 800 kronor exklusive moms per elev som debiteras elevens gymnasieskola/huvudman.