Göteborgs universitet
Bild
Studenter och lärare i övningslabb
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Fysik 3-kurs för gymnasiet

Kursen Fysik 3 utgår ifrån Fysikcentrum i Göteborg. Kursen erbjuds som en campuskurs för alla elever i Göteborgsregionen som läser naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet. Genom att förlägga kursen till Göteborgs universitet och Chalmers får den ett modernt innehåll och verkar samtidigt som en bro mellan gymnasieskolan och högskolan. För elever som läser utanför Göteborgsregionen erbjuds kursen på distans.

Gymnasiekursen (FYSFYS03, 100p) ges även på distans, med två dagars laborationer på campus. Det gör det möjligt för elever som bor utanför Göteborgsregionen att läsa kursen.  

Kursplanen för Fysik 3, fastställd av Skolverket, innehåller främst de två ämnesområdena ”Rörelser och krafter” och ”Materia och material”. I framför allt den senare delen finns det en mängd kopplingar till aktuell forskning och moderna tillämpningar. Vi kan därför inom ramen för kursplanen erbjuda en kurs med ett unikt innehåll som sträcker sig fram till den forskning som sker idag.

Under kursen medverkar experter inom olika områden, och vi har kursmoment inom till exempel elektronmikroskopi, laserspektroskopi och medicinska tillämpningar.

Undervisningens utformning

Kursen ges under vårterminen för elever i årskurs 3, och avslutas under första halvan av maj.

Undervisningen sker med två pass per vecka under sen eftermiddag. En blocktid läggs ut i schemat måndag 16:30-18:15, samt torsdag 16:30-18:15, och undervisningen schemaläggs huvudsakligen inom denna tidsram. Vid några tillfällen, då eleverna ska utföra redovisningar, laborationer och studiebesök eller skriva slutprov, förlängs tiden något, cirka 15:30-20. Om antalet elever blir stort kan vissa laborationer läggas tisdagar 16-20.

För elever utanför Göteborgsregionen sker den schemalagda undervisningen på distans, med föreläsningar, räkneövningar och frågestunder. För distanseleverna äger laborationer och studiebesök rum vid två tillfällen på Göteborgs universitet/Chalmers, campus Johanneberg, då eleverna behöver vara på plats.

Alla elever som påbörjat kursen Fysik 2 är behöriga till kursen och den är avpassad för intresserade elever och ska inte ses som en svår spetskurs.

Lärare

Kursansvarig och examinator är Carlo Ruberto, universitetslektor i fysik.

Undervisningen på kursen delas av Dag Hanstorp, professor i experimentell fysik, Jonas Enger, universitetslektor i fysik, och Carlo Ruberto. Alla har ämneslärarexamen i matematik och fysik för gymnasiet och lärarlegitimation. Därutöver deltar gästföreläsare i kursen.

Laborationer och studiebesök leds av doktorander i fysik.

Anmälan

Anmälan görs genom att elevens rektor skickar ett mejl till carlo.ruberto@physics.gu.se.

Kursen finansieras genom en avgift på 3 800 kronor exklusive moms per elev som debiteras elevens gymnasieskola/huvudman.