Göteborgs universitet
Länkstig

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Institutionen för fysik

Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Institutionen för kulturvård

Katarina Saltzman
tel: 031-786 4304, e-post: katarina.saltzman@conservation.gu.se

Institutionen för matematiska vetenskaper

Johanna Pejlare
tel: 031-772 3540, e-post:
pejlare@chalmers.se