Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarskolan CUL

CUL forskarskola är en nationellt unik verksamhet, och är Göteborgs universitets största forskarskola. CUL forskarskola ska bidra till utveckling av skolans vetenskapliga grund och av pedagogisk yrkesverksamhet samt verka för forskningsanknytning av lärarutbildning.

Utbildningsvetenskap är det forskningsfält inom vilket frågor om lärande, kunskapsbildning och kunskapsprocesser studeras. Forskningsfältets frågor berör främst utbildningssektorn (dvs. skolväsendet och högskoleväsendet) men kan också gälla pedagogisk verksamhet inom andra samhällsområden.