Bild
Foto: Malin Arensson
Länkstig

Fysikens didaktik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Jonas Enger

Kort beskrivning

Gruppen Physics Education Research (PER) använder kunskap från avancerad experimentell forskning inom fysik för att utveckla experiment, simuleringar och videor för användning i gymnasieskola och ämneslärarprogrammet. Gruppen fokuserar på hur visualisering av olika koncept i fysikundervisning kan stödja lärande. Ett syfte med forskningen är att utveckla och undersöka kritiska aspekter, experiment och simuleringar som sätts samman i lektionssekvenser som kan användas i gymnasieskolor och lärarutbildning.

Fysikdidaktik - Undervisning och Lärande i Fysik

På Fysikinstitutionerna vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola (Fysikcentrum Göteborg) finns många lärare som är djupt engagerade i undervisning och lärande – såväl i klassrummet som i informella miljöer. Vi tar variationsteori till hjälp för att utveckla metoder för att hjälpa elever, studenter och lärare att bättre förstå grundläggande begrepp. Gruppen använder kunskap från avancerad experimentell forskning inom fysik för att utveckla experiment, simuleringar och videor för användning i gymnasieskola och ämneslärarprogrammet. Gruppen fokuserar bland annat på hur visualisering av olika koncept i fysikundervisning kan stödja lärande. Ett syfte med forskningen är att utveckla och undersöka kritiska aspekter, experiment och simuleringar som sätts samman i lektionssekvenser som kan användas i gymnasieskolor och lärarutbildning. Vi medverkar i lärarutbildningar, lärarfortbildningar och i forskarskolan CUL - Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning (CUL.gu.se) för yrkesverksamma lärare. 

Vi bjuder in skolklasser till Fysiklek, undervisar i fysik för sista årets gymnasieelever och deltar aktivt i uppsökande aktiviteter som skolbesök och Göteborgs internationella vetenskapsfestival. Vi bjuder också in enskilda elever till träningsläger och tävlingar på olika nivåer, från EOES - European Olympiad of Experimental Sciences (EOES.se), Wallenbergs fysikpris, IYPT (iypt.se) och IPT (iptnet.info) och även till regionfinaler för unga forskare.

För att studera lärandet använder vi en rad olika metoder, såsom observationer, responssystem, enkäter, diagnoser, gruppdiskussioner och intervjuer.

Ett av gruppens forskningsfält är fjärrstyrda laborationer, där gruppen utvecklar och undersöker möjligheter med fjärrstyrda laborationer inom undervisning på gymnasieskolan och högskola/universitet.

Vi undersöker också hur man kan stödja begreppsförståelsen avseende Newtons lagar genom att utnyttja den egna kroppens upplevelse av acceleration, kompletterad med beräkningar, videoanalys och mätningar med enkel utrustning och telefonens sensorer.

Forska om lärande inom fysik!

Utbildningen du får som CUL-doktorand syftar till att utveckla dig till en självständig och kritisk forskare som ska bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. Genom sin avhandling ska den studerande bidra till kunskapsutvecklingen inom kunskapsbildning, undervisning och utbildning inom fysik.

Målet med utbildningen är att vidareutveckla fördjupade ämneskunskaper och en förtrogenhet med vetenskapliga metoder inom såväl fysik som inom utbildningsvetenskap.