Bild
Foto: Malin Arensson
Länkstig

Fysikens didaktik

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Gruppen Physics Education Research (PER) använder kunskap från avancerad experimentell forskning inom fysik för att utveckla experiment, simuleringar och videor för användning i gymnasieskola och ämneslärarprogrammet. Gruppen fokuserar på hur visualisering av olika koncept i fysikundervisning kan stödja lärande. Ett syfte med forskningen är att utveckla och undersöka kritiska aspekter, experiment och simuleringar som sätts samman i lektionssekvenser som kan användas i gymnasieskolor och lärarutbildning.

Ett av gruppens forskningsfält är fjärrstyrda laborationer, där gruppen utvecklar och undersöker möjligheter med fjärrstyrda laborationer inom undervisning på gymnasieskolan och högskola/universitet.

Gruppen är även involverad i utvecklandet av konceptet FysikLek, en vetenskapsklubb för barn, undervisar i fysik för sista årets gymnasieelever och deltar aktivt i uppsökande aktiviteter som skolbesök och International Science Festival i Göteborg.