Bild
Foto: Malin Arensson
Länkstig

Fysikens didaktik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Jonas Enger

Kort beskrivning

Gruppen Physics Education Research (PER) använder kunskap från avancerad experimentell forskning inom fysik för att utveckla experiment, simuleringar och videor för användning i gymnasieskola och ämneslärarprogrammet. Gruppen fokuserar på hur visualisering av olika koncept i fysikundervisning kan stödja lärande. Ett syfte med forskningen är att utveckla och undersöka kritiska aspekter, experiment och simuleringar som sätts samman i lektionssekvenser som kan användas i gymnasieskolor och lärarutbildning.

Fysikdidaktik - Undervisning och Lärande i Fysik

På Fysikinstitutionerna vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola (Fysikcentrum Göteborg) finns många lärare som är djupt engagerade i undervisning och lärande – såväl i klassrummet som i informella miljöer. Vi tar variationsteori till hjälp för att utveckla metoder för att hjälpa elever, studenter och lärare att bättre förstå grundläggande begrepp. Gruppen använder kunskap från avancerad experimentell forskning inom fysik för att utveckla experiment, simuleringar och videor för användning i gymnasieskola och ämneslärarprogrammet. Gruppen fokuserar bland annat på hur visualisering av olika koncept i fysikundervisning kan stödja lärande. Ett syfte med forskningen är att utveckla och undersöka kritiska aspekter, experiment och simuleringar som sätts samman i lektionssekvenser som kan användas i gymnasieskolor och lärarutbildning. Vi medverkar i lärarutbildningar, lärarfortbildningar och i forskarskolan CUL - Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning (CUL.gu.se) för yrkesverksamma lärare. 

Vi bjuder in skolklasser till Fysiklek, undervisar i fysik för sista årets gymnasieelever och deltar aktivt i uppsökande aktiviteter som skolbesök och Göteborgs internationella vetenskapsfestival. Vi bjuder också in enskilda elever till träningsläger och tävlingar på olika nivåer, från EOES - European Olympiad of Experimental Sciences (EOES.se), Wallenbergs fysikpris, IYPT (iypt.se) och IPT (iptnet.info) och även till regionfinaler för unga forskare.

För att studera lärandet använder vi en rad olika metoder, såsom observationer, responssystem, enkäter, diagnoser, gruppdiskussioner och intervjuer.

Ett av gruppens forskningsfält är fjärrstyrda laborationer, där gruppen utvecklar och undersöker möjligheter med fjärrstyrda laborationer inom undervisning på gymnasieskolan och högskola/universitet.

Vi undersöker också hur man kan stödja begreppsförståelsen avseende Newtons lagar genom att utnyttja den egna kroppens upplevelse av acceleration, kompletterad med beräkningar, videoanalys och mätningar med enkel utrustning och telefonens sensorer.

Ett litet urval av publikationer som speglar gruppens bredd. På forskarnas sidor hittar du fler artiklar av dem.

Integrating CAD, 3D-printing technology and oral communication to enhance students' physics understanding and disciplinary literacy, European Journal of Physics, 2020, Hans Malmström, Jonas Enger, Magnus Karlsteen och Jonathan Weidow

Visualizing the electron’s quantization with a ruler, Scientific Reports, 2021, Javier Tello Marmolejo, Mitzi Urquiza-González, Oscar Isaksson, Andreas Johansson, Ricardo Méndez-Fragoso & Dag Hanstorp 

Mars – a target for teachers and science students, Proceedings of the International Astronomical Union, 2019, Maria Sundin, Peter Bernhardt, Peter Ekberg, Jonas Enger, Andreas Johnsson

Training teachers to use playgrounds in physics teaching, J. Phys.: Conf. Ser.,  2019, Ann-Marie Pendrill 

An optical levitation system for a physics teaching laboratory, American Journal of Physics, 2018, Oscar Isaksson, Magnus Karlsteen, Mats Rostedt and Dag Hanstorp 

A remote laboratory for optical levitation of charged droplets, 2018, European Journal of Physics, D Galan, O Isaksson, M Rostedt, J Enger, D Hanstorp and L de la Torre

Att skapa sammanhang: lärare i naturvetenskapliga ämnen, ämnesövergripande samarbete och etiska perspektiv i undervisningen, Nordina, 2015, Ingela Bursjöö

Physics for the whole body in playgrounds and amusement parks, Bok, APS och AAPT, 2021, Ann-Marie Pendrill

Associations between driving rein tensions and drivers’ reports of the behaviour and driveability of standardbred trotters, Applied Animal Behaviour Science, 2022, Magnus Karlsteen m.fl.

Problems at the human–horse interface and prospects for smart textile solutions, Journal of Veterinary Behavior, 2014, Maria Sundin, Magnus Karlsteen m. fl.

From skating rink to physics assignment - Viewing a photo from a mechanics perspective, 2022, Physics Education, Ann-Marie Pendrill

Stopping a roller coaster train, Physics Education, 2012, A-M Pendrill, Henrik Rödjegård, Magnus Karlsteen

Studsmattematte - fritt fall och harmonisk svängningsrörelse, Nämnaren, 2015, Ann-Marie Pendrill

Tyngd - ingen lätt sak, LMNT-nytt, 2022, Anne-Sofie Mårtensson och Ann-Marie Pendrill

Forska om lärande inom fysik!

Utbildningen du får som CUL-doktorand syftar till att utveckla dig till en självständig och kritisk forskare som ska bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. Genom sin avhandling ska den studerande bidra till kunskapsutvecklingen inom kunskapsbildning, undervisning och utbildning inom fysik.

Målet med utbildningen är att vidareutveckla fördjupade ämneskunskaper och en förtrogenhet med vetenskapliga metoder inom såväl fysik som inom utbildningsvetenskap.