Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Information om pågående och kommande byggarbeten

Om det sker förändringar i planeringen publiceras särskild information kring detta.

Vi ber alla att respektera arbetsområdesgränserna samt de avspärrningar som sätts upp.

Generella arbetstider är vardagar mellan 06.00 – 22.30. Projektet har även tillstånd att utföra helgarbete men kommer endast nyttja detta vid behov. 

Se förklaring av facktermer och beskrivning av vilken typ av ljud de medför längre ner på denna sida! Där finns även en skiss över hur arbetet beräknas störa i olika delar av Handelshögskolan.

Vecka 50 (13 december – 17 december):

 • Montage av hammarband och stämp nivå 2 (störningsnivå låg)
 • Isolering av stämp och hammarband nivå 2 (störningsnivå låg)

Vecka 51 (20 december – 23 december):

 • Schakt nivå 2 (störningsnivå medel)
 • Montage av hammarband och stämp nivå 2 (störningsnivå låg)
 • Isolering av stämp och hammarband nivå 2 (störningsnivå låg)

Vecka 52 (27 december – 30 december):

 • Schakt nivå 2 (störningsnivå medel)

Vecka 1 (3 januari – 7 januari):

 • Schakt nivå 2 (störningsnivå medel)
 • Gjutning av grovbetong i grunda schaktet (störningsnivå låg)

Vecka 2 (10 januari – 14 januari):

 • Schakt nivå 2 (störningsnivå medel)
 • Gjutning av grovbetong i grunda schaktet (störningsnivå låg)
 • Montage av hammarband och stämp nivå 3 (störningsnivå låg)

Vecka 3 (17 januari – 21 januari):

 • Montage av hammarband och stämp nivå 3 (störningsnivå låg)
 • RD-pålning i grunda schaktet (störningsnivå hög)

 

Övergripande projektinformation september 2021 - mars 2022

Nedan återfinns en övergripande plan för de aktiviteter som planeras, men givetvis finns risk för ändringar, främst beroende på osäkra markförhållanden och andra oförutsedda händelser. 

September 2021:

 • Borrning dubb och glesspont, störningsnivå hög
 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

Oktober 2021:

 • Schaktarbete, störningsnivå medel

 • Rivning av resterande källargrund, störningsnivå medel

November 2021:

 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

December 2021:

 • Schaktarbete, störningsnivå medel

Januari 2022:

 • Grovbetong grunda schaktet, störningsnivå låg
 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

Februari 2022:

 • RD-pålning i grunda schaktet, störningsnivå hög
 • Schaktarbete, störningsnivå medel
 • Borrning av bakåtförankringar, störningsnivå medel
 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

Mars 2022:

 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

 

Grad av störning i olika delar av Handelshögskolna

Skissen visar en uppskattning.

Bild
Illustration över hur mycket byggarbetet stör i olika delar av kvarteret vecka 8 till 10 2021
Foto: Akademiska Hus

 

Förklaring av tekniska termer och störningsnivåer

Schaktarbeten

Innebär utgrävning av jord och lera och borttransport av densamma. (normalt maskinljud, dock slagljud när lera skakas ur skopan).
Störningsnivå medel

Hammarband och stämp montage

Svetsade balkar som monteras på insida spont för att förstärka upp sponten (svets låter ej, dock kan slipmaskin användas och bilda ett skärande ljud).
Störningsnivå låg

Isolering av stämp och hammarband

Isolering monteras för att motverka snabba temperaturändringar i stålkonstruktionen (låter inte nämnvärt).
Störningsnivå låg

Gjutning av grovbetong i grunda schakten.

Innebär att gjutning av en 40 cm tjock platta som ersätter ett hammarband på nivå 3. Kan sedan nyttjas som upplag för material med mera (låter inte nämnvärt).
Störningsnivå låg

RD – pålning i grunda schakten

Stålpålar borras ner i det grunda schakten, vilket omfattar den del av grundläggning för den nedre hörsalen som inte går att grundlägga mot berg. (Borrningsarbeten generar generellt ett malande ljud).
Störningsnivå hög

Om du har frågor

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om kommande störningar:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om projektet i stort:
Ingemar Moen, projektledare, Strategiska lokalprojekt, GU, ingemar.moen@gu.se , 0706 489068

Frågor och önskemål som gäller kommunikationen kring projektet:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan, maria.norrstrom@handels.gu.se , 031-783 1247, 0709-226689