Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Information om pågående byggarbete

På den här sidan delar vi med oss av information från Akademiska Hus och Serneke om den närmsta tidens byggarbete. Ny information kommer varannan vecka och vid behov tätare.

Information om pågående och kommande byggarbeten vecka 26 - 33 (28 juni - 20 augusti):

Om det sker förändringar i planeringen publiceras särskild information kring detta.

Vi ber alla att respektera arbetsområdesgränserna samt de avspärrningar som sätts upp.

Generella arbetstider är vardagar mellan 07.00 – 19.00.

Se skiss över hur arbetet beräknas störa i olika delar av Handelshögskolan längre ner på denna sida!

Vecka 26 (28 juni – 2 juli):

- Dubborrning, högre risk för buller
- Diverse schaktarbeten, mindre risk för buller

Vecka 27 (5 – 9 juli):

- Dubborrning, högre risk för buller
- Diverse schaktarbeten, mindre risk för buller

Vecka 28 (12 – 16 juli):

- Diverse schaktarbeten, mindre risk för buller
- Hammarbandsmontage nivå 1, mindre risk för buller
- Provpumpning, mindre risk för buller

Vecka 29 (19 – 23 juli):

- Diverse schaktarbeten, mindre risk för buller
- Montage hammarband nivå 1, mindre risk för buller
- Provpumpning, mindre risk för buller

Vecka 30 (26 – 30 juli):

- Borrning glesspont, högre risk för buller
- Montage hammarband nivå 1, mindre risk för buller
- Borrning av foderrör, störningsnivå medel.

Vecka 31 (2 – 6 augusti):

- Förstärkning glesspont, högre risk för buller
- Spontning, högre risk för bulle2
- Montage hammarband nivå 1, mindre risk för buller

Vecka 32 (9 – 13 augusti):

- Start schakt, mindre risk för buller

Vecka 33 (16 – 20 augusti):

- Schaktning, mindre risk för buller
- Rivning av resterande källargrund, störningsnivå medel

 

Övergripande projektinformation juli - november 2021

Nedan återfinns en övergripande plan för de aktiviteter som planeras, men givetvis finns risk för ändringar, främst beroende på osäkra markförhållanden och andra oförutsedda händelser. De flesta moment med hög störningsnivå är förlagda till perioden kring industrisemestern.

Juli 2021:

 • Installation av glesspont och förstärkning i form av injektering, störningsnivå hög
 • Borrning av foderrör, störningsnivå hög
 • Montage av hammarband och stämp, störningsnivå låg

Augusti 2021:

 • Provpumpning, störningsnivå låg
 • Schaktarbete, störningsnivå låg
 • Rivning av resterande källargrund, störningsnivå medel
 • Montage av hammarband och stämp, störningsnivå låg

September 2021

 • Schaktarbete, störningsnivå låg

Oktober 2021

 • Schaktarbete, störningsnivå låg
 • Rivning av resterande källargrund, störningsnivå medel
 • Montage av hammarband o stämp, störningsnivå låg

November 2021

 • Schaktarbete, störningsnivå låg
 • Montage av hammarband o stämp, störningsnivå låg

 

Uppskattad grad av störning i olika delar av kvarteret våren och sommaren 2021.

Bild
Illustration över hur mycket byggarbetet stör i olika delar av kvarteret vecka 8 till 10 2021
Foto: Akademiska Hus

 

Förklaring av fackuttryck

 • Glesspont innebär förlängning av befintlig spontplanka
 • Dubborrning innebär att man borrar ner ståldubb innanför de satta spontplankorna så de inte glider av berget utan står säkert.
  Högre risk för buller.
 • Schakt,  hammarband och stämpmontage: Hammarband är en balkkonstruktion som svetsas mot spontväggarna. På denna monteras stämp (en grov stolpe som sätts vinkelrätt mot spontväggarna på motsatta sidor av schaktet) för att hindra spontväggarna från att falla inåt. När detta är gjort schaktar man ca 3 meter innan en ny hammarbandsnivå monteras. Det är fyra hammarbandsnivåer ner till berg.
  Mindre risk för buller.
 • Provpumpning utförs för att se om arbetsområdet är tätt så att inget grundvatten läcker in.
  Mindre risk för buller.
 • Ridåinjektering är en metod som används för att täta berg, för att undvika okontrollerade grundvattensänkningar eller inläckage i bergsschakter. Förenklat innebär det att hål borras i berget. Sedan sprutas  ett cementbruk in i bergets naturliga spricksystem under en viss tid och med ett visst tryck.
  Högre risk för buller.
 • Botteninjektering går till på samma sätt som ridåinjektering. Skillnaden  är att ridåinjektering är vertikal och botteninjektering är horisontell. Resultatet av dessa två injekteringar är ett helt tätt schakt.
  Högre risk för buller.

Om du har frågor

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om kommande störningar:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om projektet i stort:
Ingemar Moen, projektledare, Strategiska lokalprojekt, GU, ingemar.moen@gu.se , 0706 489068

Frågor och önskemål som gäller kommunikationen kring projektet:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan, maria.norrstrom@handels.gu.se , 031-783 1247, 0709-226689