Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Information om pågående byggarbete

På den här sidan delar vi med oss av information från Akademiska Hus och Serneke om den närmsta tidens byggarbete. Ny information kommer varannan vecka och vid behov tätare.

Information om pågående och kommande byggarbeten vecka 38 - 41 (20 september - 15 oktober):

Om det sker förändringar i planeringen publiceras särskild information kring detta.

Vi ber alla att respektera arbetsområdesgränserna samt de avspärrningar som sätts upp.

Generella arbetstider är vardagar mellan 07.00 – 22.30

Se skiss över hur arbetet beräknas störa i olika delar av Handelshögskolan längre ner på denna sida!

Vecka 38 (20 – 24 september):

 • Borrning dubb, störningsnivå hög
 • Borrning glesspont, störningsnivå hög
 • Hammarbandsmontage, störningsnivå låg
 • Montage av isolering på stämp, störningsnivå låg

Vecka 39 (27 september – 1 oktober):

 • Borrning dubb, störningsnivå hög
 • Borrning glesspont, störningsnivå hög
 • Hammarbandsmontage, störningsnivå låg
 • Montage av isolering på stämp, störningsnivå låg
 • Schakt nivå 1, störningsnivå medel

Vecka 40 (4 – 8 oktober):

 • Hammarbandsmontage, störningsnivå låg
 • Schakt nivå 1, störningsnivå medel

Vecka 41 (11 – 15 oktober):

 • Schakt nivå 1, störningsnivå medel
 • Rivning av resterande källargrund, störningsnivå medel

 

Övergripande projektinformation september 2021 - mars 2022

Nedan återfinns en övergripande plan för de aktiviteter som planeras, men givetvis finns risk för ändringar, främst beroende på osäkra markförhållanden och andra oförutsedda händelser. 

September 2021:

 • Borrning dubb och glesspont, störningsnivå hög
 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

Oktober 2021:

 • Schaktarbete, störningsnivå medel

 • Rivning av resterande källargrund, störningsnivå medel

November 2021:

 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

December 2021:

 • Schaktarbete, störningsnivå medel

Januari 2022:

 • Grovbetong grunda schaktet, störningsnivå låg
 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

Februari 2022:

 • RD-pålning i grunda schaktet, störningsnivå hög
 • Schaktarbete, störningsnivå medel
 • Borrning av bakåtförankringar, störningsnivå medel
 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

Mars 2022:

 • Montering av hammarband och stämp, störningsnivå låg
 • Isolering av hammarband och stämp, störningsnivå låg

 

Uppskattad grad av störning i olika delar av kvarteret under 2021.

Bild
Illustration över hur mycket byggarbetet stör i olika delar av kvarteret vecka 8 till 10 2021
Foto: Akademiska Hus

 

Förklaring av fackuttryck

 • Glesspont är borrade stålpålar som kläs med plåtar efter urschaktning för att förstärka områden där sponten inte nått berg

  Högre risk för buller

 • Dubborrning innebär att man borrar ner ståldubb innanför de satta spontplankorna så de inte glider av berget utan står säkert.
  Högre risk för buller.
 • Schakt,  hammarband och stämpmontage: Hammarband är en balkkonstruktion som svetsas mot spontväggarna. På denna monteras stämp (en grov stolpe som sätts vinkelrätt mot spontväggarna på motsatta sidor av schaktet) för att hindra spontväggarna från att falla inåt. När detta är gjort schaktar man ca 3 meter innan en ny hammarbandsnivå monteras. Det är fyra hammarbandsnivåer ner till berg.
  Mindre risk för buller.

Om du har frågor

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om kommande störningar:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om projektet i stort:
Ingemar Moen, projektledare, Strategiska lokalprojekt, GU, ingemar.moen@gu.se , 0706 489068

Frågor och önskemål som gäller kommunikationen kring projektet:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan, maria.norrstrom@handels.gu.se , 031-783 1247, 0709-226689