Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Information om pågående byggarbete

På den här sidan delar vi med oss av information från Akademiska Hus och Serneke om den närmsta tidens byggarbete. Ny information kommer varannan vecka och vid behov tätare.

Information om pågående och kommande byggarbeten vecka 16 - 19 (19 april - 14 maj):

Markarbetena fortskrider som planerat. Om det sker förändringar i planeringen publiceras särskild information kring detta.

Generella arbetstider är vardagar mellan 07.00 – 19.00.

Se skiss över hur arbetet beräknas störa i olika delar av Handelshögskolan längre ner på denna sida!

Bygginformation vecka 16 (19 – 23 april):

 • Dubborning
 • Botteninjektering
 • Diverse schaktarbeten

Bygginformation vecka 17 (26 – 30 april):

 • Dubborrning
 • Botteninjektering
 • Diverse schaktarbeten

Bygginformation vecka 18 (3 – 7 maj):

 • Dubborning
 • Botteninjektering
 • Diverse schaktarbeten

Bygginformation vecka 19 (10 – 14 maj):

 • Dubborrning
 • Botteninjektering
 • Diverse schaktarbeten

 

Vi ber alla att respektera arbetsområdesgränserna samt de avspärrningar som sätts upp.

Övergripande projektinformation våren 2021

Under våren 2021 uppdateras den mer detaljerade informationen om projektet en gång i månaden. Nedan återfinns en övergripande plan för de aktiviteter som planeras, men givetvis finns risk för ändringar, främst beroende på osäkra markförhållanden och andra oförutsedda händelser. 

April 2021:

 • Schakt, hammarband och stämpmontage nivå 1, störningsnivå låg.
 • Schakt, hammarband och stämpmontage nivå 2 samt rivning befintlig källare, störningsnivå medel.

Maj 2021:

 • Schakt, hammarband och stämpmontage nivå 2 samt rivning befintlig källare, störningsnivå medel

Juni 2021:

 • Schakt, hammarband och stämpmontage nivå 3 störningsnivå låg

Uppskattad grad av störning i olika delar av kvarteret våren 2021.

Bild
Illustration över hur mycket byggarbetet stör i olika delar av kvarteret vecka 8 till 10 2021
Foto: Akademiska Hus

 

Förklaring av fackuttryck

 • Ridåinjektering är en metod som används för att täta berg, för att undvika okontrollerade grundvattensänkningar eller inläckage i bergsschakter. Förenklat innebär det att hål borras i berget. Sedan sprutas  ett cementbruk in i bergets naturliga spricksystem under en viss tid och med ett visst tryck.
  Högre risk för buller.
 • Botteninjektering går till på samma sätt som ridåinjektering. Skillnaden  är att ridåinjektering är vertikal och botteninjektering är horisontell. Resultatet av dessa två injekteringar är ett helt tätt schakt.
  Högre risk för buller.
 • Dubborrning innebär att man borrar ner ståldubb innanför de satta spontplankorna så de inte glider av berget utan står säkert.
  Högre risk för buller.
 • Schakt,  hammarband och stämpmontage: Hammarband är en balkkonstruktion som svetsas mot spontväggarna. På denna monteras stämp (en grov stolpe som sätts vinkelrätt mot spontväggarna på motsatta sidor av schaktet) för att hindra spontväggarna från att falla inåt. När detta är gjort schaktar man ca 3 meter innan en ny hammarbandsnivå monteras. Det är fyra hammarbandsnivåer ner till berg.
  Mindre risk för buller.

Om du har frågor

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om kommande störningar:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om projektet i stort:
Ingemar Moen, projektledare, Strategiska lokalprojekt, GU, ingemar.moen@gu.se , 0706 489068

Frågor och önskemål som gäller kommunikationen kring projektet:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan, maria.norrstrom@handels.gu.se , 031-783 1247, 0709-226689