Göteborgs universitet
Länkstig

Information om pågående och kommande byggarbeten

Om det sker förändringar i planeringen publiceras särskild information kring detta.

Vi ber alla att respektera arbetsområdesgränserna samt de avspärrningar som sätts upp.

Generella arbetstider är vardagar mellan 07.00 – 22.30. Projektet har även tillstånd att utföra helgarbete men kommer endast nyttja detta vid behov. 

Se förklaring av facktermer och beskrivning av vilken typ av ljud de medför längre ner på denna sida! Där finns även en skiss över hur arbetet beräknas störa i olika delar av Handelshögskolan.

Vecka 24 (13 – 17 juni):

 • Borrning för bergsförankring (störningsnivå hög)
 • Schakt och utlastning (störningsnivå medel)

Vecka 25 (20 – 24 juni):

 • Borrning för bergsförankring (störningsnivå hög)
 • Schakt och utlastning (störningsnivå medel)

Vecka 26 (27 juni – 1 juli):

 • Borrning för bergsförankring (störningsnivå hög)
 • Schakt och utlastning (störningsnivå medel)

Vecka 27 (4 – 8 juli):

 • Schakt och utlastning (störningsnivå medel)

Vecka 28 (11 – 15 juli):

 • Schakt och utlastning (störningsnivå medel)

Vecka 29 (18 – 22 juli):

 • Schakt och utlastning (störningsnivå medel)

Vecka 30 (25 – 29 juli):

 • Schakt och utlastning (störningsnivå medel)

Vecka 31 (1 – 5 augusti):

 • Montage av hammarband nivå 5 (störningsnivå låg)
 • Borrning av förankringsstag för spont till berget. (störningsnivå hög)

Vecka 32 (8 – 12 augusti):

 • Montage av hammarband nivå 5 (störningsnivå låg)
 • Borrning av förankringsstag för spont till berget. (störningsnivå hög)

 

 

Övergripande projektinformation juni - november 2022

Nedan återfinns en övergripande plan för de aktiviteter som planeras. Förändringar kan komma att ske, främst beroende på osäkra markförhållanden och andra oförutsedda händelser. 

Juni

 • Borrning för bergsförankring (störningsnivå hög)
 • Schakt och utlastning (störningsnivå medel)

Juli

 • Schakt och utlastning (störningsnivå medel)

Augusti

 • Montage av hammarband nivå 5 (störningsnivå låg)
 • Borrning av förankringsstag för spont till berget (störningsnivå hög)

September

 • Borrning av förankringsstag för spont till berget (störningsnivå hög)
 • Avtäckning av berg (störningsnivå medel)

 Oktober

 • Avtäckning av berg (störningsnivå medel)
 • Botteninjektering i djupa delen
 • Förberedande arbeten inför sprängning

November

 • Botteninjektering
 • Sprängningsarbeten beräknas starta, mer information kring detta kommer i separat utskick under hösten.

 

Grad av störning i olika delar av Handelshögskolna

Skissen visar en uppskattning.

Bild
Illustration över hur mycket byggarbetet stör i olika delar av kvarteret vecka 8 till 10 2021
Foto: Akademiska Hus

 

Förklaring av tekniska termer och störningsnivåer

Schaktarbeten

Innebär utgrävning av jord och lera och borttransport av densamma. (normalt maskinljud, dock slagljud när lera skakas ur skopan).
Störningsnivå medel

Hammarband- och stämpmontage

Svetsade balkar som monteras på insida spont för att förstärka upp sponten (svets låter ej, dock kan slipmaskin användas och bilda ett skärande ljud).
Störningsnivå låg

Isolering av stämp och hammarband

Isolering monteras för att motverka snabba temperaturändringar i stålkonstruktionen (låter inte nämnvärt).
Störningsnivå låg

Gjutning av grovbetong i grunda schakten.

Innebär att gjutning av en 40 cm tjock platta som ersätter ett hammarband på nivå 3. Kan sedan nyttjas som upplag för material med mera (låter inte nämnvärt).
Störningsnivå låg

RD–pålning i grunda schaktet

Stålpålar borras ner i det grunda schakten, vilket omfattar den del av grundläggning för den nedre hörsalen som inte går att grundlägga mot berg. (Borrningsarbeten generar generellt ett malande ljud).
Störningsnivå hög

Borrning av bergsförankringar

Förankringar borras in i berg från hammarbandet. Dessa fungerar som en grundförstärkning och ersätter stämpen. (Borrningsarbeten genererar generellt ett malande ljud.)
Störningsnivå hög

Installation av stag (innebär injektering, borrning och provdragning)

Först borras hål med ca 140 mm diameter ner i berget, därefter förs stålstag i diameten 76 mm ner i hålet och gjuts fast. Provdragning sker för säkerställa att staget sitter ordentligt fast i berget. (Borrningsarbeten genererar generellt ett malande ljud.) Störningsnivå hög.

 

Avtäckning av berg

Innebär att bergöverytan rengöres innan sprängning. Maskinskopan skrapar av jord och lera från bergytan. (skrapandet kan generera visst oljud, dock långt ner i gropen) Störningsnivå medel.

Om du har frågor

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om kommande störningar:
Jonas Lundström, campusservice, jonas.lundstrom@gu.se , 031 786 1448

Frågor om projektet i stort:
Ingemar Moen, projektledare, Strategiska lokalprojekt, GU, ingemar.moen@gu.se , 0706 489068

Frågor och önskemål som gäller kommunikationen kring projektet:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan, maria.norrstrom@handels.gu.se , 031-783 1247, 0709-226689