Göteborgs universitet
Länkstig

Sprängning vecka 48 (27 november - 1 december)

Måndag: Ingen sprängning. Utlastning av berg fram till kl 22.
Tisdag: Ingen sprängning. Utlastning av berg, ev fram till kl 22.
Onsdag: Sprängning kl 13:15. Utlastning av berg.
Torsdag:  Ingen sprängning. Eventuellt utlastning av berg.
Fredag: Ingen sprängning. Eventuellt utlastning av berg.

Ändringar kan komma att ske till följd av oförutsägbara omständigheter.

Sprängningsarbete pågår från 16 juni till och med november

Sprängning kan ske under två perioder varje vardag (kl 9-10 och 13-14), men man planerar för att spränga 2-3 gånger i veckan. Se viktig information från Akademiska Hus om sprängningsarbetet och vad alla som vistas på Vasagatan 1 behöver tänka på.

 • Sprängningen föregås och avslutas med ljudsignaler
 • Det går bra att vistas som vanligt inne i byggnaden under sprängning, med undantag för vissa platser (inklusive vissa kontor). Alla platser där risk finns kommer att skyltas upp och/eller spärras av. Vakter kommer att finnas på de platser där det behövs.
 • Vissa fönster i hus J och hus E ska man inte vistas nära från att den upprepade ljudsignalen låter till dess att den ihållande signalen för fara över ljuder, vilket är ca 5 minuter. Se bilder!
 • Du kan bli förvarnad om att sprängning ska ske genom att anmäla dig till Trafikverkets sprängvarningstjänst.
Illustration som visar vilka fönster som påverkas av sprängningsarbetet
Foto: Akademiska Hus
Illustration som visar vilka fönster som påverkas av sprängningsarbetet
Foto: Akademiska Hus

Information om pågående och kommande byggarbeten

Om det sker förändringar i planeringen publiceras särskild information kring detta.

Vi ber alla att respektera arbetsområdesgränserna samt de avspärrningar som sätts upp.

Generella arbetstider är vardagar mellan 07.00 – 19.00 Projektet har även tillstånd att utföra helgarbete men kommer endast nyttja detta vid behov. 

Se förklaring av facktermer och beskrivning av vilken typ av ljud de medför längre ner på denna sida! Där finns även en skiss över hur arbetet beräknas störa i olika delar av Handelshögskolan.

Planerade arbeten under perioden:

 Vecka 49 (4 - 8 december):

- Sprängning (störningsnivå hög)
- Urlastning berg (störningsnivå medel)
- Betongarbeten i grunda schakten (störningsnivå medel)

Vecka 50 (11 - 15 december):

- Vajersågning (störningsnivå medel)
- Urlastning berg (störningsnivå medel)
- Systembultning (störningsnivå medel)
- Betongarbeten i djupa schakten (störningsnivå medel)

Vecka 51 (18 - 22 december):

- Systembultning (störningsnivå medel)
- Vajersågning (störningsnivå medel)
- Sprängning (störningsnivå hög)
- Urlastning berg (störningsnivå medel)
- Betongarbeten i djupa schakten (störningsnivå medel)

Vecka 52 (25 - 29 december):

- Inga arbeten

Vecka 1 (1 - 5 januari):

- Urlastning berg (störningsnivå medel)
- Systembultning (störningsnivå medel)

Vecka 2 (8 - 12 januari):

- Urlastning berg (störningsnivå medel)
- Betongarbeten i djupa schakten (störningsnivå medel)

 

Övergripande projektinformation mars - augusti 2023

Nedan återfinns en övergripande plan för de aktiviteter som planeras. Förändringar kan komma att ske, främst beroende på osäkra markförhållanden och andra oförutsedda händelser.  

 

Mars

 • Sprängning
 • Utlastning bergmassor
 • Borrning systembult
 • Borrning selektivbult
 • Borrning Linstag

April

 • Botteninjektering i djupa delen
 • Borrning inför vajersågning
 • Systembultning
 • Vajersågning

Maj

 • Botteninjektering i djupa delen
 • Systembultning
 • Vajersågning
 • Sprängning
 • Utlastning bergmassor

Juni

 • Botteninjektering i djupa delen
 • Borrning inför vajersågning
 • Systembultning
 • Vajersågning
 • Sprängning
 • Utlastning bergmassor

Juli

 • Botteninjektering i djupa delen
 • Systembultning
 • Vajersågning
 • Sprängning
 • Utlastning bergmassor

Augusti

 • Botteninjektering i djupa delen

 

 

Grad av störning i olika delar av Handelshögskolna

Skissen visar en uppskattning.

Bild
Illustration över hur mycket byggarbetet stör i olika delar av kvarteret vecka 8 till 10 2021
Foto: Akademiska Hus

 

Förklaring av tekniska termer och störningsnivåer

 

Borrning för vajersågning

Styrhål för att kunna vajersåga.
Störningsnivå medel

Vajersågning

Innebär att en diamantbeklädd vajer roterar genom berget för att skapa ett rakt horisontellt snitt, så att man sedan kan spränga bort den delen utan att det uppstår vibrationer i det omkringliggande berget. (sågningen kan uppfattas som ett vinande ljud)
Störningsnivå medel

Botteninjektering

En metod som används för att täta berg, för att undvika okontrollerade grundvattensänkningar eller in läckage i bergsschakter. Förenklat innebär det att hål borras i berget. Sedan injekteras bergets naturliga spricksystem med ett cementbruk under viss tid och med visst tryck. Resultatet av denna injektering medför ett helt tätt schakt.
Störningsnivå hög

Schaktarbeten

Innebär utgrävning av jord och lera och borttransport av densamma. (normalt maskinljud, dock slagljud när lera skakas ur skopan).
Störningsnivå medel

 

Förförstärkningsbult

Förstärkningsbultar monteras för att förstärka berget inför sprängning. Detta innebär att man försäkrar sig mot lös sten och fallande bergsblock.
Störningsnivå medel

Montering av hammarband- och stämp

Svetsade balkar monteras på insidan av sponten för att förstärka upp sponten (svets låter ej, dock kan slipmaskin användas och bilda ett skärande ljud).
Störningsnivå låg

Isolering av stämp och hammarband

Isolering monteras för att motverka snabba temperaturändringar i stålkonstruktionen (låter inte nämnvärt).
Störningsnivå låg

Borrning för bergsförankringar

Förankringar borras in i berg från hammarbandet. Dessa fungerar som en grundförstärkning och ersätter stämpen. (Borrningsarbeten genererar generellt ett malande ljud.)
Störningsnivå hög

Installation av stag (innebär injektering, borrning och provdragning)

Först borras hål med ca 140 mm diameter ner i berget, därefter förs stålstag i diameten 76 mm ner i hålet och gjuts fast. Provdragning sker för säkerställa att staget sitter ordentligt fast i berget. (Borrningsarbeten genererar generellt ett malande ljud.)
Störningsnivå hög.

Avtäckning av berg

Innebär att bergöverytan rengöres innan sprängning. Maskinskopan skrapar av jord och lera från bergytan. (skrapandet kan generera visst oljud, dock långt ner i gropen).
Störningsnivå medel.

Systembultning

Bultar drivs ner i berget efter varje sprängning, där det är sprickbildningar. Håller ytberget på plats så att stenblock inte lossnar och orsakar olyckor för arbetarna på platsen. Störningsnivå medel.
Störningsnivå medel.

 

Borrning inför spräckning/sprängning

Borras hål för att kunna ladda dynamit.
Störningsnivå medel

 

Spräckning av berg

Innebär att hål borras där man för ner ett hydraulisk spett som exanderar och spräcker berget.
Störningsnivå medel

 

Provsprängning

Det utförs en mindre sprängning för att mäta av omgivningspåverkan innan den storskaliga sprängningen startar. Kommer inte medföra några avstängningar.
Störningsnivå låg

 

Lagning av isolering på stagen

Innebär att den blå isoleringen på stagen som går tvärsöver arbetsplatsen behöver lagas där den skavts bort. Isoleringen behövs för att säkerställa så järnet i stagen expanderar eller krymper av väderomslag.
Störningsnivå låg

Om du har frågor

Frågor kring byggarbete som pågår här och nu och som påverkar den pågående verksamheten:
Campusservice Haga, service.handels@gu.se, 031 786 2160

Frågor om projektet i stort:
Emil Gurbani, projektledare, Strategiska lokalprojekt, GU, emil.gurbani@gu.se, 076 61 85 208

Frågor och önskemål som gäller kommunikationen kring projektet:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan, maria.norrstrom@handels.gu.se , 031-783 1247, 0709-226689