Bild
Skiss på Handelshögskolans nya byggnad från gården.
Hyresavtalet för Handelshögskolans nya byggnad är klart. Inflyttning planeras till 2025.
Foto: Akademiska Hus/Johannes Norlander arkitektur
Länkstig

Hyresavtal klart för Handelshögskolans nya byggnad

Publicerad

Göteborgs universitet och Akademiska Hus har nu undertecknat hyresavtalet för Handelshögskolans nya byggnad. Byggnaden planeras att stå klar 2025.
– Nybyggnaden kommer att förstärka Handelshögskolans förmåga att vara en öppen plats för det kreativa samtalet, säger dekan Per Cramér.

Byggnaden gör det möjligt för fakulteten att expandera och utveckla sin utbildning och forskning inom ekonomi och juridik. Projektet innebär också att en av Västlänkens stationsuppgångar integreras i den nya byggnaden.

– Genom att lägga till ytterligare en arkitektoniskt högklassig årsring i kvarteret får Handelshögskolan en attraktiv fysisk lärandemiljö i internationell framkant. Nybyggnaden kommer att förstärka Handelshögskolans förmåga att vara en öppen plats för det kreativa samtalet som bidrar till nydanande kunskapsutveckling. Därmed skapas en grundläggande förutsättning för vår fortsatta utveckling som en allt starkare akademi i nära samklang med det omgivande samhället, säger Per Cramér, dekan för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

När nu Handelshögskolan bygger nytt mitt i myllret på Vasagatan, är det ett steg i att utveckla kunskapsstaden Göteborg så att våra studenter och medarbetare även i framtiden bidrar till ett levande stadsliv. Vi vill att våra lokaler ska vara inbjudande och fungera som mötesplatser mellan akademi och samhälle, vilket Handelshögskolan kommer bli ett bra exempel på, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Återbrukat material

Den nya byggnaden omfattar cirka 10 800 kvadratmeter bruttoarea fördelade på åtta våningsplan. Här ryms en ny huvudentré, två hörsalar, studentservice, studentarbetsplatser, café och kontor. Som en del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete har material med hög klimatpåverkan som marmorgolv, kalkstensfasad och granitsten återbrukats för att återanvändas i andra byggprojekt. Marmorgolvet från den gamla byggnaden kommer exempelvis att användas till en gångbro i den nya byggnaden för Handelshögskolan.

– Det kommer att bli en fantastisk byggnad som både kommer ta plats mitt i staden och passa in väl i omgivande arkitektur. Vi bygger med tanke på framtiden, både genom höga hållbarhetskrav, men också genom att göra lokalerna flexibla och möjliga att förändra över tid och på så vis underlätta kundens framtida utveckling, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Uppgång från Västlänken

Utöver att Handelshögskolan får nya ändamålsenliga lokaler innefattar byggnaden också en uppgång från Västlänken station Haga. Uppgången är integrerad i den nya byggnaden och placerad vid hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata. Placeringen har arbetats fram i nära samarbete med Göteborg Stad och med målsättningen att minimera förändringarna i stadsmiljön. Med uppgången blir Handelshögskolan en än tydligare del av staden, med förbättrade pendlingsmöjligheter för studenter och anställda, samtidigt som den gröna Vasaallén bevaras intakt som attraktivt flanerings- och cykelstråk.

Akademiska Hus satsar 529 miljoner kronor på projektet. Den nya byggnaden för Handelshögskolan planeras stå klar 2025.

Bild
Interiör från Handelshögskolans nya byggnad.
I Handelshögskolans nya byggnad ryms bland annat en ny huvudentré, två hörsalar, studentservice, café, kontor och studentarbetsplatser.
Foto: Johannes Norlander Arkitektur