Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Centre for retailing (CFR)
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Besöksadress
Vasagatan 1, Hus J, plan 9