Göteborgs universitet

Centre for Retailing

Kontaktinformation

Postadress
Centre for retailing (CFR)
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Besöksadress
Vasagatan 1, Hus J, plan 9

Föreståndare
Lena Hansson
E-post: lena.hansson@handels.gu.se
Tel: 031-786 5492

Kommunikatör
Malin Tengblad
E-post: malin.tengblad@handels.gu.se
Tel: 031- 786 43 72