Göteborgs universitet

Om oss

Centre for Retailings verksamhet syftar till att initiera, understödja och bedriva forskning om och kring fenomen som är relevanta för handeln och att aktivt och uthålligt verka för att skapa en fungerande samverkan och mötesplatser för forskare och branschrepresentanter för handeln.

Centre for Retailing, CFR, bildades 1 januari, 2008 med stöd av Handelns forskningsstiftelse. CFR:s verksamhet syftar till att initiera, understödja och bedriva forskning om och kring fenomen som är relevanta för handeln och att aktivt och uthålligt verka för att skapa en fungerande samverkan och mötesplatser för forskare och branschrepresentanter för handeln.

  • Initiera, understödja och bedriva forskning om fenomen som är relevanta för handeln.
  • Underlätta samverkan mellan forskare och representanter för handeln
  • Stimulera till ett ökat intresse för handeln

CFR är en centrumbildning som tillhör Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CFR är en plattform för forskare, oavsett organisatorisk tillhörighet och vetenskaplig disciplin, som på olika sätt bedriver forskning som är intressant och relevant för handeln.

Utbildning

Centre for Retailing hjälper till med kontakt mellan studenter och branschen genom förmedling av uppsatsämnen och branschkontakter.

Vi kan också hjälpa till med gästföreläsare, seminarieserier och uppdragsutbildning.

Referensgrupp

Till verksamheten finns en referensgrupp med representanter från såväl Handelshögskolan som företrädare för handeln. Referensgruppen har en rådgivande funktion och ett särskilt ansvar för kontaktytan mellan CFR och handeln.

Referensgruppens medlemmar är:

Fredrik Berg, Unionen
Per Collins, ICA
Lena Hansson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Ulrika Holmberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Henrik Ekelund, Svensk Handel
Kenneth Odéus, Handelns forskningsstiftelse
Johnolof Olsson, Handelns forskningsstiftelse
Kajsa Lindberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Anton Strömbäck, Handelsanställdas förbund