University of Gothenburg

Centre for Retailing

Contact information

Postal address
Centre for retailing (CFR)
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Visiting address
Vasagatan 1, Hus J, plan 9

Director
Lena Hansson
Tel: +46 31 786 5492
Email: lena.hansson@handels.gu.se

Communications officer
Malin Tengblad
+46 31 786 4372
email: malin.tengblad@handels.gu.se