University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Centre for retailing (CFR)
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Visiting address
Vasagatan 1, Hus J, plan 9