University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Centre for retailing (CFR)
Företagsekonomiska institutionen
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610
405 30 Göteborg
Visiting address
Vasagatan 1, Hus J, plan 9

Director
Lena Hansson
Tel: +46 31 786 5492
Email: lena.hansson@handels.gu.se

Administrative coordinator
Donika Nord
+46 31 786 14 28
email: donika.nord@gu.se