Göteborgs universitet
Bild
Foto: Stanisic Vladimir

Forskning

Forskningen inom Centre for Retailing (CFR) belyser detaljhandeln från olika perspektiv och inriktningar.