Göteborgs universitet
Bild
Foto: Stanisic Vladimir

Forskning

Forskningen inom Centre for Retailing (CFR) belyser detaljhandeln från olika perspektiv och inriktningar.

Handelns pågående strukturomvandling utmärks av förändringar som särskilt berör digitalisering, hållbarhet och mobilitet. Dessa är centrala och återkommande teman som studeras i forskningsprojekt inom tre huvudsakliga områden:

  • Konsumtion och marknad 
  • Organisation och arbete
  • Varuflöden och logistik
Video (1:13)
Möt Johan Hagberg, professor i företagsekonomi med inriktning mot retail