Bild
Foto: One photo/Shutterstock
Länkstig

Hållbara affärsstrategier

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Centre for Retailing, School of Business, Economics and Law

Finansiär
Handelns utvecklingsråd

Kort beskrivning

Att utveckla hållbara affärsstrategier är nödvändigt för att säkra vår framtid. Men forskningen kring företagsstrategier och hållbarhetsfrågor är eftersatt. Det behövs mer empirisk och praktisk forskning som hjälper företagen.

Studien kommer att fokusera på hur strategier görs och kommer att inkludera både ett ”uppifrån-och-ned”- och ett ”nedifrån-och-upp”-perspektiv för att se vad som lämpar sig bäst i olika situationer.

Genom att sätta hållbarhetsfrågor i centrum och göra en empirisk undersökning ute på företag samt inte bara prata med företagsledningen när det gäller strategifrågor ska studien fylla tidigare kunskapsluckor.

Publicerat

Supply chain transparency as a consumer or corporate tool: The case of Nudie Jeans Co. Egels-Zandén, N. and N. Hansson (2016). Journal of Consumer Policy. Volume 39, Issue 4, pp 377–395.

Trade-offs in Supply Chain Transparency: The Case of Nudie Jeans Co. Egels-Zandén, N., Hulthén, K. and G. Wulff (2014). Journal of Cleaner Production. Volume 107, 16 November 2015, Pages 95–104.

The Role of SMEs in Global Production Networks: A Swedish SME’s Payment of Living Wages at its Indian Supplier. Egels-Zandén, N. (2015). Business & Society.