Göteborgs universitet

Forskare

Forskare från olika ämnesområden studerar handeln som fenomen.

Arkenback-Sundström, Charlotte forskare serviceyrke inom handel

Bergström, Ola  Professor management & organisation

Egels-Zandén, Niklas  Professor management & organisation

Fuentes, Christian  Forskare marknadsföring

Hagberg, Johan  Professor marknadsföring

Hansson, Lena  Universitetslektor företagsekonomi

Holmberg, Ulrika  Universitetslektor marknadsföring

Lundberg, Erik Postdoktor marknadsföring

Ossiansson, Eva  Universitetslektor marknadsföring

Post, Anna  Forskare kostvetenskap

Ragan, Eric Forskare marknadsföring

Rau, Johanna Forskare marknadsföring

Stigzelius, Ingrid Biträdande lektor marknadsföring

Wulff, Gabriella  Ekonomie doktor management & organisation

Öberg, Martin  Universitetslektor marknadsföring