Göteborgs universitet
Länkstig

Handelns forskningsstiftelses uppsatspris

Handelns forskningsstiftelse delar ut två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser.

Bedömningsgrund

Uppsatsen ska handla om viktiga utmaningar för handeln samt vara en välskriven uppsats med koppling mellan teori och metod och innehålla en välgjord analys. Det kan handla om parti-, e- och detaljhandel. Bidrag från alla Handelshögskolans discipliner välkomnas.

Exempel på uppsatsämnen: lågprishandeln, digitaliseringens utmaningar, rekryteringsfrågor, lönsamhet, shoppingturism, hållbarhet, nya butiksformat, digitala betalningslösningar, rea eller säkerhet i butik.

Nytänkande, kreativitet eller belysning av ett gammalt problem ur nytt perspektiv premieras utöver att uppsatsens ämne ska vara relevant för handeln.

Vilka uppsatser kan nomineras?

Kandidat- eller masteruppsatser som är skrivna under höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Uppsatsen ska vara godkänd senast juni 2024.

Prissumma

Författarna får ta emot ett stipendium på totalt 20 000 kr per uppsats som är en uppmuntran till fortsatta studier.

Nominering - senast 5 juli 2024

Studenter nominerar själva sin uppsats. Skicka in följande dokument:

  1. uppsatsen
  2. ett betygsutdrag för uppsatsen
  3. ett brev på max två sidor som a) sammanfattar de viktigaste resultaten och b) lyfter fram hur uppsatsen kan bidra till ökad kunskap om handeln och/eller handelns utveckling samt c) innehåller författarnas kontaktuppgifter. Tänk på att din nominering ska läsas av branschfolk.
  4. ifylld blankett för
    Samtycke till personuppgiftsbehandling

Skicka ovanstående dokument till infocfr@handels.gu.se

Behandling av personuppgifter

Stiftelsens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Handelns forskningsstiftelses integritetspolicy

Bedömning - besked senast 30 september

Bedömningen görs av en jury bestående av representanter från akademi, handeln samt Handelns forskningsstiftelse. Besked till sökande kommer att lämnas senast 30 september 2024.

Styrelsen, Handelns forskningsstiftelse

Tidigare uppsatsvinnare

2023 års vinnare

Kandidatuppsats

To Adopt or Not to Adopt, That is the Question: An Analysis of Drivers and Barriers for Adoption of Virtual Fitting Rooms in the Swedish online fashion retail market

Linn Karlsson, Elin Skarin

Masteruppsats

What if…? – How AI Chatbots Could Reconfigure Grocery Shopping In-store

Hans Krugenberg och Kevin Ruf

2022 års vinnare

Kandidatuppsats
Återförsäljarbranschens värdeskapande. En kvalitativ studie om hur svenska återförsäljare inom personbilsbranschen skapar värde i en tid av digitalisering
Viktor Gustafsson och Samuel Götesson

Masteruppsats
“Calling it vegetable ‘prinskorv’ actually bothers me quite a lot” - How mythologies are shaping the marketization of plant-based protein products
Elisabeth Almgren och Niclas Forssten

2021 års vinnare

Kandidatuppsats
Why are ecological problems increasing when corporate sustainability practices are significantly growing? A planetary boundaries perspective of the Swedish food retail market’s sustainability reporting
Ellen Olofsson och Klara Ribom

Masteruppsats
The Meaning of Transparency: A qualitative study of how transparency information contributes to consumer value perceptions in the purchase of fashion products
Alice Samuelsson och Emma Ericsson

2020 års vinnare

Kandidatuppsats
Words are just words until they appear in action, right? Sustainability reporting and its significance for customers in the Swedish fast fashion industry.
Irma Weberg Ekelund  och Clara Grönberg

Masteruppsats
Virtual Avatars, virtual influencers & Authenticity. A qualitative study from a consumer perspective
Victor Andersson & Tim Sobek

2019 års vinnare

Kandidatuppsats
Vad skapar värde i innehåll på Instagram?
Isabella Borrego och Anna Hamnå

Masteruppsats
Contextualizing slow fashion – disentangling meanings of sustainable clothing consumption among young professionals
Andrea Norberg