Göteborgs universitet
Länkstig

Handelns forskningsstiftelses uppsatspris

Handelns forskningsstiftelse delar ut två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser.

Bedömningsgrund

Uppsatsen ska handla om viktiga utmaningar för handeln samt vara en välskriven uppsats med koppling mellan teori och metod och innehålla en välgjord analys. Det kan handla om parti-, e- och detaljhandel. Bidrag från alla Handelshögskolans discipliner välkomnas.

Exempel på uppsatsämnen: lågprishandeln, digitaliseringens utmaningar, rekryteringsfrågor, lönsamhet, shoppingturism, hållbarhet, nya butiksformat, digitala betalningslösningar, rea eller säkerhet i butik.

Nytänkande, kreativitet eller belysning av ett gammalt problem ur nytt perspektiv premieras utöver att uppsatsens ämne ska vara relevant för handeln.

Vilka uppsatser kan nomineras?

Kandidat- eller masteruppsatser som är skrivna under höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Uppsatsen ska vara godkänd senast 30 juni 2022.

Prissumma

Författarna får ta emot ett stipendium på totalt 20 000 kr per uppsats som är en uppmuntran till fortsatta studier.

Nominering - senast 5 juli 2022

Studenter nominerar själva sin uppsats. Skicka in följande dokument:

  1. uppsatsen
  2. ett betygsutdrag för uppsatsen
  3. ett brev på max två sidor som a) sammanfattar de viktigaste resultaten och b) lyfter fram hur uppsatsen kan bidra till ökad kunskap om handeln och/eller handelns utveckling samt c) innehåller författarnas kontaktuppgifter. Tänk på att din nominering ska läsas av branschfolk.
  4. ifylld blankett för
    Samtycke till personuppgiftsbehandling

Skicka ovanstående dokument till infocfr@handels.gu.se
Sista dag för nominering är 5 juli 2022.

Behandling av personuppgifter

Stiftelsens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Handelns forskningsstiftelses integritetspolicy

Bedömning - besked senast 30 september

Bedömningen görs av en jury bestående av representanter från akademi, handeln samt Handelns forskningsstiftelse. Besked till sökande kommer att lämnas senast 30 september 2022.

Styrelsen, Handelns forskningsstiftelse