Bild
Grönsaker i mataffär
Foto: Scott Warman
Länkstig

Consumer Logistics

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2010 - 2012
Projektägare
Centrum för konsumtionsforskning

Kort beskrivning

I projektet verkade forskare från Centrum för konsumtionsforskning och Centre for Retailing tillsammans med forskare från Frankrike och Storbritannien för att studera hur konsumenter transporterar hem sina vardagsinköp från affären. Projektets fokus är det konsumenter som går, cyklar eller åker kollektivt. Hur fraktar konsumenter hem sina inköp? Vilka olika typer av väskor, kassar och vagnar används?

Metod

Forskarna har gjort observationer på offentliga platser för att se hur konsumenter fraktar sina inköp. De har intervjuat familjer och äldre och engagerat dem som medforskare. För att få en bättre förståelse för fenomenet har forskarna också gjort en djupdykning i historien för att se hur frakten av dagliga inköp förändrats över tid.

I projektet har det även ingått att involvera människor som i sitt arbete påverkar stadsutvecklingen. Exempelvis stadsplanerare, ansvariga för köpcentrum och kollektivtrafik. Forskningsprojektet ingick i URBAN-NET inom EU:s 7:e ramprogram och administrerades av forskningsrådet Formas.

Forskare från Frankrike

Franck Cochoy, professor sociologi, Tolouse II University
Cedric Calvignac, dr sociologi, Tolouse II University
Roland Canu, docent sociologi, Tolouse II University
Michèle Lalanne, docent sociologi, Tolouse II University
Florence Brachet Champsaur, doktorand historia, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

Forskare från England

Tim Dant, docent sociologi, Lancaster University
Eric Laurier, docent kulturgeografi, University of Edinburgh

 

Publikationer

Johan Hagberg & Ulrika Holmberg, (2017) Travel modes in grocery shopping. International Journal of Retail & Distribution Management

Franck Cochoy m.fl. (2017) Bicycles, cyclists and loads: a comparative analysis of cycling practices in Gothenburg and Toulouse. Applied Mobilities.

Lalanne, M.,  Vayre, J.,  Brembeck, H. & Sörum, N. (2017). Quand marcher requiert la mobilisation d’équipements imposants. Le cas des poussettes et caddies dans la mobilité de consommation. Sciences de la Société. «Marcher en ville», n° 97, p. 135-158.

Hagberg, J. (2016). Agencing practices: a historical exploration of shopping bags. Consumption, markets & culture. 19 (1) s. 111-132

 Hagberg, J. (2016). Bärkassen - Hur blev den oumbärlig?. Nord-emballage. 82 (2) s. 36-41

Brembeck, H. ; Hansson, N. ; Lalanne, M. et al. (2015). Life phases, mobility and consumption. An ethnography of shopping routes. : Ashgate. ISBN/ISSN: 978-1-4724-4532-2 

Brembeck, H. (2015). Mat i äldres shoppinglandskap. Mat är mer än mat. Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider. Vänbok till Marianne Pipping Ekström. Red: Bergström, Kerstin: Jonsson, Inger M: Prell, Hillevi: Wernersson, Inga: Åberg, Helena. s. 41-52. Göteborg: University of Gothenburg.

Cochoy, F., Hagberg, J., & Canu, R. (2015) The Forgotten Role of Pedestrian Transportation in Urban Life: Insights from a Visual Comparative Archaeology (Gothenburg and Toulouse, 1875-2011). Urban Studies, 52(12): 2267-2286.

Hagberg, J. ; Normark, D. (2015). From basket to shopping bag: retailers' role in the transformation of consumer mobility in Sweden, 1941-1970. Journal of Historical Research in Marketing. 7 (4) s. 452-475.

Brembeck, H. ; Cochoy, F. ; Moisander, J. (2014). Moving consumption. Consumption, markets & culture. 18 (1) s. 1-9.

Hansson, N. (2015). “Mobility-things” and consumption: conceptualizing differently mobile families on the move with recent purchases in urban space. Consumption, markets & culture. 18 (1) s. 72-91.

Brembeck, H. ; Hansson, N. (2014). Shopping Routes: life phase, mobility and consumption, Midterm Conference of the Research Network of Sociology of Consumption (European Sociological Association) ESA, Porto Sept 3-6, 2014 (konferensbidrag).

Hagberg, J. ; Holmberg, U. (2014). Caring about carrying: Retailers’ role in assisting their customers to perform consumer logistics, 4th Nordic Retail and Wholesale Conference, Stockholm 5-6 November 2014.

Holmberg, U. ; Hagberg, J. (2014). Consumers’ logistics in grocery shopping. 3rd Nordic Conference on Consumer Research, Vaasa Finland 21-22 May 2014.

Lalanne, M. ; Brembeck, H. (2014). Observing spatial solidarity in the context of mobility, International Symposium of the Canadian Association of French-Speaking Sociologists and Anthropologists and the International Association of French-Speaking Sociologists, l'ASCALF, University of Ottawa, 14-17 October 2014

Brembeck, H. (2013). "Warning! Do not hang bags from the handlebar" Barnvagnen som bärredskap.. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift. 22 (3-4) s. 28-32.

Brembeck, H. ; Hansson, N. (2013). Biking consumers: bags, bikes and sustainability, International Society for Ethnology and Folklore, SIEF, Conference, Tartu 30 June – 4 July 2013.

Brembeck, H. (2013). Bärologi - en introduktion. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift. 22 (3-4) s. 3-6.

Brembeck, H. (2013). Children and Body. Oxford Bibliographies in Childhood Studies. Ed. Heather Montgomery. New York: Oxford University Press.

Brembeck, H. ; Lalanne, M. (2013). From home to shop: Logistic Equipment of the elderly in an urban environment, 11th European Sociological Association Conference, ESA, 28-31 August, 2013,Turin, Italy.

Cochoy, F. ; Canu, R. ; Calvignac, C. (2013). Belastningshistoria. Den vindlande vägen mot en hållbar fotgängarlogistik (Toulouse 1900-2011). Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift. 22 (3-4) s. 7-14.

Cochoy, F. ; Ducourant, H. ; Calvignac, C. et al. (2013). ‘Funny bikes’: A comparative/quantitative video analysis of biker logistics (Göteborg and Toulouse) , Mobility Futures, Global Conference, 4-6 September 2013, Lancaster University, UK.

Hagberg, J. ; Normark, D. (2013). Fyrkantifieringen av handeln. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift. 22 (3-4) s. 19-26.

Hansson, N. (2013). Konsumenter som bär. Bärkraftigt och bärbart eller (o)hållbart. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift. 22 (3-4) s. 46-53.

Hansson, N. (2013). “Mobility-Things” and Consumer Logistics among Families, ESA 11th Conference Crisis, Critique and Change, TORINO, 28-31 August 2013 Abstract Book. 2013 ISBN/ISSN: 978-88-97523-49-9

Holmberg, U. ; Hagberg, J. (2013). Consumer logistics – portability and mobility during shopping trips , 22nd Nordic Academy of Management Conference. University at Iceland, Reykjavik, August 21-23, 2013

Holmberg, U. ; Hagberg, J. (2013). Konsumenters logistik vid matinköp. Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) Vägskäl. s. 387-400. Göteborg: University of Gothenburg

Holmberg, U. (2013). Köprundans oumbärligheter. Om minimalistisk bärologi. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift. 22 (3-4) s. 42-45

Hagberg, J. ; Holmberg, U. (2012). Exploring student's assemblages involved in consumer logistics, Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) 2012, Lund 7-8 November.

Hansson, N. (2012). Adding (moving) parts to an understanding of market attachment: a socio- material analysis of families’ consumer logistics and mundane consumption experiences, The 3rd Nordic Retail and Wholesale Conference. Lund university School of Economics and Management. November 7-8, 2012.

Hansson, N. ; Brembeck, H. (2012). Consumover Citizens and Sustainability Discourse: Practicing Consumer Agency through Moving With Commodities, Consumer Culture Theory Conference 2012. Aug 16th- 19th, 2012. Oxford, England.

Hansson, N. ; Brembeck, H. (2012). Consumover Citizens and Sustainability Discourse: Practicing Consumer Agency through Moving with Commodities. Research in Consumer Behavior. 14 s. 255-276.

Hansson, N. ; Brembeck, H. (2012). Consumover citizens and sustainability directives: views ‘from outside’ and “from within” consumers’ own logistics, Making Sense of Consumption, 2nd Nordic Conference on Consumer Research, May 30 - June 1, 2012 Gothenburg, Sweden.

Hansson, N. (2012). Ethnography of Family Consumption in Motion or To Follow Socio-material Assemblages: adding (moving) parts to an explanation of consumption, Making Sense of Consumption, 2nd Nordic Conference on Consumer Research, May 30 - June 1, 2012 Gothenburg, Sweden.

Holmberg, U. ; Hagberg, J. (2012). Performing consumer logistics: Students as co-researchers exploring mundane practices, Making Sense of Consumption 2nd Nordic Conference on Consumer Research May 30 - June 1, 2012 Gothenburg, Sweden.

Normark, D. ; Hagberg, J. (2012). Counter, encounter: materials, voids and trial of skill, Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) 2012, Lund 7-8 November.

Normark, D. (2012). Mobile Materialeties: towards an ethno-logistical investigation of consumer-assemblages, Making Sense of Consumption the 2nd Nordic Conference on Consumer Research, May 30- June 1, 2012, Gothenburg, Sweden.

Normark, D. (2012). The City and Consumption: managing the sense of consuming, Chair for a double-session at Making Sense of Consumption the 2nd Nordic Conference on Consumer Research, May 30- June 1, 2012, Gothenburg, Sweden.

Brembeck, H. ; Hansson, N. (2011). Konsumtion i rörelse. Att följa socio-materiella assemblage. . Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift. 2011 (3-4) s. 20-23.

Brembeck, H. ; Lalanne, M. ; Hansson, N. et al. (2011). Practices of consumer logistics among families with children and the elderly: human-container assemblages and task oriented shopping., CRESC Annual Conference 2011 - Framing the City, The University of Manchester/Open University, 6-9 September.

Hagberg, J. ; Normark, D. (2011). Consumer Logistics: Equipping the consumers as human-container-thing assemblages, CRESC Annual Conference 2011 - Framing the City, The University of Manchester/Open University, 6-9 September

Normark, D. (2011). Consumer Logistics: Understanding the mundane use of container technologies for mobility in consumption in cities, organizer of a session at CREST 7th annual conference “framing the city” 6-9 September 2011, Manchester, UK.

Normark, D. ; Hagberg, J. (2011). From basket to paper-bag: the reconfiguration of the housewife assemblage in the transformation of shopping mobility, urban infrastructures and retailing in the 20th century Sweden, 9th International T2M Conference, Berlin, October 6-9, 2011g