Göteborgs universitet
Länkstig

Forskningsetableringsbidrag

The Centre for Retailing ger etableringsbidrag för forskning om handel till forskare och doktorander vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stärka forskningen om detaljhandeln vid Handelshögskolan genom att öka möjligheterna att få forskningsbidrag från större forskningsinstitut.

Vem kan söka och vad kan du få bidrag till?

CFR ger etableringsbidrag för forskning om detaljhandel till forskare och doktorander vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Startbidraget kan användas för kostnader förknippade med utveckling av forskningsansökan, inklusive men inte begränsat till resekostnader, workshops, möten, pilotstudier mm.

När kan man ansöka?

Det finns fyra tillfällen per år att söka bidrag. Sista ansökningsdatum är:

15 januari, 15 april, 15 september, 15 november.

Bidraget utgår från Handelns forskningsstiftelse i Göteborg. Alla ansökningar behandlas av CFR-referensgruppen.

Hur ansöker man?

Fyll i ansökningsformuläret. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Skicka den undertecknade ansökan i pdf till infoCFR@handels.gu.se.

Den sökande kommer att meddelas via e-post.

Rapportera

Rapporten ska innehålla information om hur bidraget har använts och vad resultatet blivit. Anmäl senast två månader efter att bidragsperioden är slut. Skicka din anmälan till infoCFR@handels.gu.se.