Bild
person som tittar i mobil när hen handlar
Foto: My Ocean Production/Shutterstock
Länkstig

Hållbar shopping i det digitala samhället: En studie av gröna appar

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2015
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Adlerbertska forskningsstiftelsen

Kort beskrivning

Det här projektet fokuserar på gröna appar och deras roll i den hållbara konsumtionen. Digitaliseringen av samhället har inneburit en fundamental förändring av de sätt vi handlar och konsumerar på. Websidor och appar används för att jämföra priser, läsa på om favoritmärken och köpa produkter. Vad innebär det här för den hållbara konsumtionen?

Syftet med det här projektet att undersöka, beskriva och konceptualisera på vilka sätt gröna appar möjliggör hållbar shopping. Centrala frågor är: på vilka olika sätt kan gröna appar används? Vilka funktioner har dessa gröna appar? På vilka sätt möjliggör och förändrar dessa digitala verktyg hållbar shopping?

En etnografisk studie planeras där intervjuer, observationer och textanalyser kombineras för att få en första förståelse för hur hållbar shopping går till i det digitala samhället och vilken roll gröna appar har. Mer specifikt kommer fältarbetet att innefatta:

  1. Intervjuer med designers/beställare av gröna appar
  2. Intervjuer med konsumenter som använder gröna appar
  3. En närläsning och analys av själva apparna.

Forskare

Christian Fuentes, företagsekonomi

Publicerat

Sörum N & Fuentes, C (2016) ”Materialiserad moral: Smartphone, applikationer och etisk konsumtion” Kulturella perspektiv, (25)2, 6-15