Göteborgs universitet
Länkstig

Handelsbefrämjandets utlandsstipendier

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.

Stipendier kan sökas både på kandidat‐ och masternivå. Stipendiet kan endast erhållas en gång. Det beviljas inte för genomförda utbildningar eller uppsatser. Stipendierna kan sökas på vår och höst.

Belopp

Varje stipendium består av 30 000 kr på masternivå och 15 000 kr på kandidatnivå och är avsett som ett bidrag för:
• Studier vid högskola eller universitet utomlands motsvarande Handelshögskolan i Göteborg.
• Undersökning som genomförs utomlands och som ingår i uppsats på kandidat- eller masternivå.

Varje stipendium kan komma att delas mellan flera sökanden.

Har du anknytning till Hisingen i Göteborg?

Ett utlandsstipendium som finansieras av Stiftelsen Göteborgs Rotary Älvstranden delas ut till sökande som har anknytning till Hisingen i Göteborg. Du fyller i samma blankett som för Handelsbefrämjandets utlandsstipendier samt beskriver din anknytning till Hisingen i punkt 6.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att:

  • fylla i ansökningsblanketten och skicka den som bifogad fil till e‐postadressen kenneth.odeus@gmail.com
  • bifoga ett betygsutdrag med din ansökan

Sista ansökningsdag

Vår: Sista ansökningsdatum 28 februari. Stipendier delas ut i maj.
Höst: Sista ansökningsdag 30 september. Stipendier delas ut i november.

Besked

Besked lämnas per mejl och enbart till de sökande som blir beviljade stipendium.

Behandling av personuppgifter

Föreningens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Föreningen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Avrapportering

Stipendiater som varit på utlandsstudier ska skriva en kort rapport om resultatet och erfarenheterna av studierna. Stipendiater som skrivit uppsats ska skicka in den färdiga uppsatsen. Rapporten skickas per e-post till kenneth.odeus@gmail.com

Frågor kan ställas till

Kenneth Odéus 0705-680859/ e-post kenneth.odeus@gmail.com

 

Göteborg
Styrelsen
Föreningen för Befrämjande av Handelskunskaper

Beviljade stipendier våren 2023

På masternivå:

David Törnered
30 000 kr för studier vid LUISS Guido Carli

Johanna Vestgöte
30 000 kr för studier vid studier vid UC Berkeley

Lydia Viberud
30 000 kr för studier vid University of California

På kandidatnivå:

Elias Ljungqvist
15 000 kr för studier vid University of California

Markus Robertsson
15 000 kr för studier vid Thammasat Business School, Bangkok