Göteborgs universitet
Länkstig

Varuflöden och logistik

Handelns förändrade varuflöden är en viktig del av den pågående strukturomvandlingen. Samtidigt som den digitala utvecklingen har underlättat många konsumenters vardag har det också uppstått många utmaningar när det gäller transporteffektivitet och hållbarhet.

Den så kallade sista milen som under lång tid främst har utförts av konsumenter har med den växande e-handeln blivit en allt viktigare fråga för många företag. Hur logistiken utformas har stor betydelse för konsumenters val, men också för varuflödets kostnader och totala miljöpåverkan. Inom detta område studeras handelns varuflöden inom projekt som särskilt berör den så kallade sista milen och returflöden relaterade till e-handeln.