Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Dalahästar
Foto: Yagujinskaja/Shutterstock
Länkstig

Handeln och besöksnäringen - om turist- och evenemangskonsumtion

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2015 - 2018
Projektägare
Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Att köpa saker på semestern är en integrerad del av upplevelsen och handeln med varor är en viktig del av besöksnäringen. Nästan en tredjedel av turismkonsumtionen i Sverige går till konsumtion av varor. Besöksnäringen är av stor betydelse för handeln liksom bra och attraktiv handel är viktig för besöksnäringen.

Studien kommer att genomföras i två olika delar där den första fokuserar på hur turist- och evenemangskonsumtion fördelas inom handeln, både geografiskt och när det gäller typ av besökare. Den andra studien ställer frågor kring vad shoppingen har för betydelse för besökarna, vad de efterfrågar, hur och var de vill konsumera. Tillsammans kommer dessa två delar att ge en större förståelse för fenomenet shopping i en turist- och evenemangskontext.

Projektet genomförs av Erik Lundberg och finansieras genom Handelsrådets postdoc-stipendium.