Bild
olika sorters mat på ett bord
Foto: Marilyn Barbone/Shutterstock
Länkstig

Dieter till salu - en studie av butikers försäljning av dietmat

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Handels utvecklingsråd

Kort beskrivning

De konsumenter som av olika anledningar följer någon form av diet är idag en stor grupp. Trots att dietprodukter är viktiga för konsumenter och intressanta för livsmedelshandeln finns det idag lite forskning om hur handeln arbetar med dessa produkter och vilka konsekvenser det får för människors förutsättningar att hålla diet.

Två studier med olika perspektiv kommer att göras. Dels om hur livsmedelshandeln arbetar med produkter som är kopplade till olika dieter genom att göra intervjuer med butikspersonal, göra observationer i butik och samla in marknadsföringsmaterial. Dels genom intervjuer med konsumenter som följer en viss diet och fånga deras berättelser om exempelvis vilken roll som handeln spelar för att konsumenten ska kunna upprätthålla dieten.

Resultaten från projektet kan bidra med kunskap om hur butikernas arbete kan förbättras, men också med kunskap om hinder och möjligheter i människors vardag som påverkar deras kosthållning och hälsa.

Forskare

Maria Fuentes, dr företagsekonomi

Publicerat

Christian Fuentes & Maria Fuentes (2017) Making a market for alternatives: marketing devices and the qualification of a vegan milk substitute, Journal of Marketing Management, 33:7-8, 529-555