Bild
arbetare i textilfabrik som syr
Foto: Thomas Koch/Shutterstock
Länkstig

Hållbara leverantörsled

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Handelns utvecklingsråd

Kort beskrivning

Uppförandekoder har varit i ropet ett tag, men de är omtvistade i likväl arbetslivet som i forskningssammanhang. Handelsföretag använder sig av uppförandekoder i syfte att förbättra villkoren för de som arbetar hos leverantörer i olika tillverkande länder. I en del av de länder som tillverkar varor för svenska detaljhandelsföretag är arbetsförhållande undermåliga. Detta försöker många av de svenska företagen avhjälpa genom att implementera uppförandekoder som reglerar arbetsmiljön i leverantörsföretagen. Inom ramen för forskningsprojektet "Tracing Sustainable Supply Chains" har bland annat implementeringen av uppförandekoder hos leverantörsföretag gjorts på plats i Indonesien och Kina, genom till exempel intervjuer med både arbetare, fabriksbesök och dokumentstudier samt intervjuer med svenska detaljhandelsföretag.