Bild
Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock
Länkstig

Return to sender - E-handelns returlogistik

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2018
Projektägare
Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Energimyndigheten

Kort beskrivning

I Sverige returneras varje år 3,3 miljoner paket med varor som handlats på internet. Kläder står för den största andelen. Eftersom den gränsöverskridande e‑handeln ökar kraftigt blir också returlogistiken allt viktigare. Hur hanterar handlarna returerna och vilka åtgärder kan göras för att minimera returlogistikens negativa konsekvenser för energiförbrukning och miljö?

Forskarna i projektet kommer att undersöka dessa frågeställningar genom att analysera och utvärdera returlogistiken hos svenska e‑handelsföretag inom klädbranschen. Analyser av företagens vidtagna och planerade åtgärder för att minska returvolymen kommer att genomföras.

Studien kommer göras med en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Projektet kommer att utveckla ett ramverk som ger företag kunskap om hur de ska förstå, beräkna och minska sin energiförbrukning och hållbarhet.

Medverkande forskare

Kontaktperson: Sharon Cullinane PhD, University of Gothenburg

Prof Mike Browne PhD, University of Gothenburg, Michael.Browne@gu.se
Yingli Wang PhD, Cardiff University, UK, WangY14@cardiff.ac.uk