Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Sten-Olof Palm stipendium

Göteborgs Köpmannaförbund utlyser ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln.

Utlysningen för 2021 är stängd! 

Ny utlysning publiceras i december inför ansökan till 2022.
 

Utlysning

Göteborgs Köpmannaförbund utlyser ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln. Stipendiet omfattar två delar, dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc. www.sacc-usa.org, i Washington D.C., paraplyorganisationen för 19 regionala kammare runt om i USA, och dels ett stipendiebelopp om 240 000 kr som avser täcka levnadsomkostnader under praktikperioden. En målsättning med stipendiet är att stimulera intresset för de särskilda förutsättningar, utmaningar och möjligheter som möter framtida internationell och nationell parti- och detaljhandel. Praktikperioden infaller från 1 september 2021 till 31 augusti 2022.

Om pandemiläget i september gör att resa till Washington inte är möjlig påbörjas praktiken på distans.

Ansök senast 15 april 2021!

Praktikplats 1 år på SACC-USA

Praktiken syftar till att ge praktikanten erfarenhet från bland annat marknadsföring, affärsutveckling och projektledning i en amerikansk kontext och passar dig som är initiativrik, utåtriktad, självständig och har administrativ förmåga. Som praktikant förväntas du delta i alla typer av arbetsuppgifter på Swedish American Chambers of Commerce Inc. i Washington D.C., dvs planera, marknadsföra och följa upp uppdrag som syftar till att stimulera handel mellan Sverige och USA. Praktikanten är dock särskilt ansvarig för:

 • Daglig kommunikation till och från samtliga regionala kammare, och över 2300 medlemmar, i nätverket.
 • Att projektleda event, kampanjer och arbetsgrupper med syfte att stärka nätverket och assistera medlemmar.
 • Att planera, utföra och följa upp försäljning.
 • Att assistera SACC-USAs president genom att vara en extra resurs i det dagliga arbetet.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till studenter som har:

 • Avslutat kandidatexamen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med goda studieresultat. Sökande måste bedrivit och avslutat sin kandidatuppsats vår- eller höstterminen 2020. Examen skall vara klar vid ansökningstillfället. Alternativt har sökande tidigare gjort en kandidatuppsats och går vid ansökningstillfället sista terminen på ett två-årigt masterprogram eller MATIX på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
 • Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, samt att visum till USA beviljas.
 • Dokumenterat intresse och erfarenhet från handelsområdet.

Stipendiet utbetalas och bereds av Göteborgs Köpmannaförbund. Innan beslut fattas om tilldelning inhämtas synpunkter från såväl vetenskapligt sakkunniga som branschrepresentanter.

Efter stipendieperioden deltar stipendiaten i överlämningen till nästkommande stipendiat. Slutredovisning till Göteborgs Köpmannaförbund görs dels genom en muntlig presentation och dels genom en kortfattad skriftlig sammanfattning senast 1 oktober 2022.

Frågor

Frågor som rör hur det är att arbeta på SACC-USA - kontakta nuvarande praktikant Lina Nygren, e-post linanygren97@gmail.com

Frågor som rör behörighet och ansökningsprocessen - mejla till infoCFR@handels.gu.se

Så här ansöker du

Ansökan av ”Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm Stipendium” ska innehålla:

 • Personligt brev med motivering
 • Personuppgifter: namn, adress, födelseår, examen
 • Uppsats: ämne, titel, medförfattare och handledare (uppsatsen bifogas)
 • Meriter: studiemeriter - bifoga utdrag ur Ladok samt arbetslivs- och övriga meriter
 • Intresse och erfarenheter av detalj- eller partihandel
 • Ifylld blankett om samtycke till personuppgiftsbehandling

Skicka ansökan via e-post och vanligt brev senast 15 april

Hela ansökan skickas via e-post senast 15 april 2021 till infoCFR@handels.gu.se

Skicka dessutom ditt underskrivna personliga brev per post senast samma dag till följande adress:

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Företagsekonomiska institutionen
Centre for Retailing
Att: Malin Tengblad
Box 610
405 30 Göteborg

Endast väl genomarbetade ansökningar behandlas.

Behandling av personuppgifter

Föreningens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Föreningen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.