Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation och arbete

Detaljhandeln står för en stor del av sysselsättningen i Sverige och är också en bransch där många unga och utlandsfödda etableras på arbetsmarknaden.

Inom handeln finns många karriärvägar och flera handelsföretag kommer högt upp på listan över mest attraktiva arbetsgivare för studenter efter examen. I den pågående strukturomvandlingen inom handeln uppstår många frågor som rör kompetensförsörjning, omställning och rörlighet på arbetsmarknaden men också kring hur företag och dess relationer är organiserade. Inom detta område forskas bland annat om etablering och omställning inom handeln, företagens internationalisering, hållbarhetsfrågor i leverantörskedjor och företagens organisering.