Bild
person handlar med mobil i fysisk butik
Foto: Octus Photography / Shutterstock
Länkstig

Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2017
Projektägare
Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Handelsrådet

Kort beskrivning

E- och m-handeln har under de senaste åren ökat kraftigt och en omvälvande förändring av handeln och våra konsumtionsmönster står för dörren. De fysiska butikerna är fortfarande den vanligaste handelsplatsen, men butikerna måste förhålla sig till det nya som gör intåg för att inte bli lämnade efter. Målet är att utveckla och öka förståelsen för digitaliseringen och de förändringar den leder till inom detaljhandeln. Detta för att bidra till att handelns företag och anställda ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter och i förlängningen skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och lönsamhet.

Projektet planerar att ta fram och testa ett antal nya koncept för detaljhandel, titta närmare på förändringar i varuflödena samt undersöka vilka nya villkor och arbetsuppgifter detta kan innebära och hur man organiserar sig kring dessa utmaningar. Studien kommer att genomföras i tre olika delprojekt med en kombination av olika metoder, såsom djupintervjuer och observationer.

Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller är ett av fem projekt som ingår i Handelns Utvecklingsråds satsning "E-handel, informationsteknologi och handelns digitalisering".

Forskare i projektet

Anna Jonsson, docent företagsekonomi - Projektledare
Johan Hagberg, forskare företagsekonomi
Niklas Egels-Zandén, docent företagsekonomi
Catrin Lammgård, forskare företagsekonomi
Malin Sundström, forskare företagsekonomi, Högskolan i Borås

Akademiska artiklar

Retail formations: tracing the fluid forms of an online retailer.
Johan Hagberg, Christian Fuentes
Consumption Markets & Culture.

Retail digitalization: Implications for physical stores
Johan Hagberg, Anna Jonsson, Niklas Egels-Zandén
Special Issue i Journal of Retailing and Consumer Services

The digitalization of retailing: an exploratory framework.
Johan Hagberg, Malin Sundström, Niklas Egels-Zandén.
International Journal of Retail & Distribution Management

Supply chain transparency as a consumer or corporate tool: The case of Nudie Jeans Co.
Niklas Egels-Zandén and Niklas Hansson
Journal of Consumer Policy, pp.1-19.