Bild
Designers som gör mönster
Foto: RossHelen/Shutterstock
Länkstig

Intern internationalisering på svenska modeföretag

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Handelns utvecklingsråd

Kort beskrivning

På senare år har trenden varit att även små och medelstora svenska modeföretag satsar internationellt – många medan de fortfarande är relativt nya på marknaden. Den inhemska marknaden är för liten och konkurrensen är hård så för att växa satsar man utomlands.

Internationalisering kräver mycket av företaget som satsar och ett eftersatt område när det gäller forskning är vad som händer internt på företaget. Många misslyckas i sin strävan att växa; en tredjedel av modeföretagen finns inte kvar tre år efter de startades och efter sju år har mer än hälften försvunnit från marknaden.

De fallstudier som projektet bygger på är gjorda på modeföretag av olika storlek i olika stadier av internationalisering för att skapa en så bred kunskapsbas som möjligt. Med sitt fokus på vad som händer internt på företagen kommer projektet att sprida ny kunskap till nytta för både akademin och branschen.

Forskare

Katarina Hamberg Lagerström, professor företagsekonomi
Marissa Ekdahl, doktorand företagsekonomi

Publicerat

Resource Base Change and Development during the Internationalization Process: The Case of a Swedish Fashion Firm Doktorsavhandling Marissa Ekdahl

Internal changes during the internationalization process of a SME Fashion Firm” Ekdahl och Lagerström (2012), i Nordic Retail Research: Emerging diversity. Johan Hagberg, Ulrika Holmberg, Malin Sundström, Lars Walter (red). Bokförlaget BAS.