Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Konsumtionsrapporten - om den nationella konsumtionen

Konsumtionsrapporten ges ut årligen sedan 2007. Här är det de stora dragen, fågelperspektivet, som står i centrum, för att ge en generell bild av konsumtionen och hur vi handlar i Sverige.

I rapporten ges en överblick över hur konsumtionen i svenska hushåll ser ut och hur den utvecklats det senaste decenniet. Rapporten baseras på statistik från framför allt Statistiska centralbyrån (SCB) om de svenska hushållens konsumtion och genom medverkan i de nationella undersökningar som genomförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

En annan del av rapporten visar hur vi handlar genom att presentera detaljhandelns försäljning och fördelning inom olika kategorier, delbranscher, kanaler och platser. Här används statistik och underlag från exempelvis E-barometern, Handelsfakta och Dagligvaruindex.

I varje rapport analyseras även något eller några aktuella ämnen kopplade till konsumtion mer ingående av konsumtions- och handelsforskare från olika vetenskapliga discipliner.

Rapporten ges ut av Centrum för konsumtionsforskning (CFK) och sedan 2016 i samarbete med Centre for Retailing (CFR).

Rapporten sammanställs av ett redaktörsråd bestående av forskare aktiva vid Centrum för konsumtionsforskning och Center for Retailing vid Göteborgs universitet.

Foto: Guus Baggermans

Konsumtionsrapporten i media

Konsumtionsrapporten får alltid mycket uppmärksamhet i media. Konsumtionsrapporten 2021 bygger på statistik om privatkonsumtionen i Sverige under 2020 och de första tre kvartalen under 2021.

Foto: Rishabh Sharma

– Det ska bli spännande att se om den lite mer hållbara konsumtionen som vi också har sett under början 2021 kommer att hålla i sig under 2022 och efter pandemin, säger Ulrika Holmberg på Centrum för konsumtionsforskning.

(Ulrika Holmberg, redaktör för Konsumtionsrapporten 2021, i GP Så förändrade pandemin våra shoppingvanor. 2021-12-21)

Sötebrödsdagarna är över och svångremmen har börjat dras åt

(John Magnus Roos, redaktör för Konsumtionsrapporten 2020, i GP Lågkonjunktur på intåg spåras i vår konsumtion, 2019-12-20)

Det vi spenderar pengar på är bostäder och mat, det nödvändiga

(John Magnus Roos i TT och SvD. Tecken på ekonomisk snålblåst bland svenskar ,2019-12-20) 

Oväntad klimateffekt

(Nyhetspodden/GP. Podd med John Magnus Roos om Konsumtionsrapporten. 20 december: Konsumtionen pekar mot lågkonjunktur – med oväntad klimateffekt, 2019-12-20)