Göteborgs universitet

Forskningsstipendier

Centre for Retailing utlyser stipendier för forskning om handel, vilka kan sökas av forskare och doktorander verksamma på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vem kan söka och vad kan du få bidrag till?

CFR ger anslag till forskning om detaljhandel för forskare och doktorander vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Du kan ansöka om kostnader för konferenser, litteratur, datainsamling, språkredigering, transkribering eller andra kostnader kopplade till forskning om detaljhandel. Löner omfattas inte av bidragen.

När kan man ansöka?

Det finns fyra tillfällen per år att söka bidrag. Sista ansökningsdatum är:

15 januari, 15 april, 15 september, 15 november.

Bidraget utgår från Handelns forskningsstiftelse i Göteborg. Alla ansökningar behandlas av CFR-referensgruppen.

Hur ansöker man?

Fyll i ansökningsformuläret. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Skicka den undertecknade ansökan i pdf till infoCFR@handels.gu.se.

Den sökande kommer att meddelas via e-post.


Rapportera

Rapporten ska innehålla information om hur bidraget har använts och vad resultatet blivit. Anmäl senast två månader efter att bidragsperioden är slut. Skicka din anmälan till infoCFR@handels.gu.se.

Göteborg januari 2020,
Lena Hansson, föreståndare Centre for Retailing