Göteborgs universitet

Forskningsstipendier

Centre for Retailing utlyser stipendier för forskning om handel, vilka kan sökas av forskare och doktorander verksamma på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Utlysningen finns endast på engelska.

Om forskningsstipendierna

Forskningsstipendierna kan sökas av forskare och doktorander på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. De är till för kostnader som hör till forskning om detaljhandel exempelvis kostnader för konferenser, litteratur, datainsamling, språkgranskning, transkribering av intervjuer etc.

Stipendierna kan sökas fyra gånger om året:

15 januari, 15 april, 15 september, 15 november

Fullständig information finns på den engelska sidan om stipendierna