Bild
Foto: Wavebreakmedia/Shutterstock
Länkstig

Flexibel handel

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Handelns utvecklingsråd

Kort beskrivning

Trenden går mot att en allt större andel av personalen inom handeln är tillfälligt anställda, exempelvis via bemanningsföretag. Kanske är det så att det inte bara är handelns behov påverkar hur handeln rekryterar och bemannar utan att även andelen inhyrd personal får betydelse för arbetets organisering i sin tur. En av utgångspunkterna i den studien ”Flexibel handel” är att man inte kan anta att organisationer alltid är strategiska och rationella i valen av hur de ska organisera sig. Genom fem till sex fallstudier kommer forskarna att svara på frågor kring olika bemannings- och rekryteringsstrategier inom handeln, för att bidra till ökad förståelse för hur anställningsformer påverkar företaget på olika plan. Både när det gäller organisation och verksamhet, personal samt kunder.