Bild
person som håller i mobiltelefon
Foto: Chainarong Prasertthai / Shutterstock
Länkstig

CSR i det digitala samhället: en netnografisk studie

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2016
Projektägare
Centre for Retailing, Handelshögskolan

Finansiär
Centre for Retailings postdoc-stipendium

Kort beskrivning

Internet och utvecklingen av det digitala samhället har förändrat CSR kommunikationen. Företagshemsidor, bloggar, social media och mobilapplikationer (appar) är idag vanliga sätt att sprida information om och marknadsföra CSR. Trots dessa dramatiska förändringar av medielandskapet finns det få studier som behandlar hur CSR kommuniceras och reproduceras online.

Syftet med det här projektet är att undersöka hur CSR produceras och reproduceras online genom företags- och konsumenters online-kommunikation. En netnografisk studie i två steg planeras. I ett första steg studeras hur handeln marknadsför CSR genom en uppsättning digitala verktyg och genom olika kommunikationsstrategier. I ett andra steg riktas intresset mot konsumenters kommunikationspraktiker på nätet och undersöker hur konsumenter istället använder digitala verktyg för att på olika sätt reproducera handelns CSR kommunikation.

Studien har som målsättning att bidra till forskningen inom retailmarknadsföring, CSR och digital marknadsföring. Studien förväntas också vara relevant för handelns arbete med att designa och förbättra CSR kommunikation online.

Studien genomfördes av  Christian Fuentes.


Publikationer

• Fuentes C & Fuentes, M (2017) “Making a Market for Alternatives: Marketing devices and the qualification of a vegan milk substitute” Journal of Marketing Management, (33), 7-8, 529-555
• Fuentes, C. (2016) Play a Game, Save the Planet: Gamification as a way to promote green consumption. In Dymek, M & Zackariasson, P (Eds.) The Business of Gamification: A Critical Analysis. Routledge: New York and London (p 144-160)
• Sörum, N & Fuentes, C (2017) Write Something!: The shaping of ethical consumption on Facebook. In Cochoy, F., Hagberg, J., Petersson McIntyre, M., & Sörum, N (Eds.) Digitalizing Consumption: How Devices Shape Consumer Culture. Routledge: New York and London.