Göteborgs universitet
Länkstig

Konsumtion och marknad

Strukturomvandlingen inom handeln är nära sammankopplad med förändringar i konsumtionen, både när det gäller hur konsumenter handlar varor och tjänster och även hur konsumtionsbeteenden och attityder förändras mer övergripande.

Digitalisering, hållbarhet och mobilitet bidrar till att förändra både konsumtionen och företagens affärsmodeller.  De blir därför allt viktigare frågor med långsiktig betydelse för handeln och dess utveckling. Inom området konsumtion och marknad studeras bland annat digitalisering av konsumtionskulturen, förändrade köpbeteenden för livsmedel, CSR i det digitala samhället, förändrade affärsmodeller och framväxten av digitala plattformar.